Mahkeme Acil Farkı İle İlgili Adaletsizliğe Dur! Dedi.

~ 05.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

ACİL FARKI (RİSKLİ BİRİM)'DE ADALET YERİNİ BULDU...

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 14.02.2013 tarih ve 28559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (o) bendinde belirtilen''Sağlık Tesislerinde özellik arz eden birimler, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları ve organ nakil uniteleri ''şeklinde sıralanmıştır.
 

Yukarıda sayılan birimlerde çalışan sağlık personeli ek ödemeleri riskli birim katsayıları üzerinden hesaplanmakta olup diğer birimlerde çalışanlar (tek röntgen cihazı olup hem acil hem poliklinik hizmeti verenler dahil) riskli birimden faydalanmamaktaydı.
 
Derneğimiz TÜMRAD-DER ilgili yönetmeliğin yayımı tarihinden bir kaç gün sonra yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali için Danıştay'a  başvuruda bulunmuş, aynı zamanda dernek avukatımız Av. Ruken SÜPHANDAĞ tarafından üyelerimiz adına bireysel davalarda açılmıştır.
 
Tokat Almus Devlet Hastanesinde çalışan üyemiz Ender YERLİKAYA adına Tokat İdare Mahkemesinde açılan davada mahkeme uygulamayı yanlış bularak üyemiz lehine karar vermiştir.
 
Karar tüm meslektaşlarımıza HAYIRLI OLSUN.


KARAR METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hits: 1392