En çok 'adil yargılanma' istendi

~ 29.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

nayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıla ait bireysel başvuru istatistiklerini yayınladı. Buna göre 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında AYM'ye 10 bin 476 bireysel başvuru yapıldı ancak sadece 27 başvuruda ihlal kararı verildi.

İstatistiklere göre 2013 yılında AYM'ye yapılan 9 bin 897 başvuru kayda alındı. 579 başvuru ise posta yoluyla yapıldığı için kayda alınmadı. En çok başvuru 3 bin 475 başvuru ile ceza yargılamalarına ilişkin yapıldı. Özel hukuk davalarına ilişkin 2 bin 703 başvuru yapılırken idari yargı ile ilgili 3 bin 250 başvuru geldi.

4 bin 17 başvuru Yargıtay, 2 bin 334 başvuru Danıştay ve 1.770 başvuru ilk derece mahkemesi kararlarına karşı yapıldı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına karşı 527, Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı 337 başvuru geldi.

EN BÜYÜK DERT ADİL YARGI

Başvurularda en çok adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü. Başvurucuların birden çok hakların ihlal edildiğini ileri sürebildeği başvuruların 10 bin 454'ünde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği savunuldu. Bunu 3 bin 277 başvuru ile mülkiyet hakkı, 2 bin 838 başvuru ile kanun önünde eşitlik, 1.390 başvuruda insan haklarına saygılı devlet, 997 başvuruda temel hak ve hürriyetlerin korunması, 906'sında özel hayatın gizliliği ve korunması, 763'ünde kişi hürriyeti ve güvenliği 523'ünde yaşam hakkı, 291'inde suç ve cezaların kanuniliği, 270'inde seçme ve seçilme hakkı, 245'inde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, 242'sinde toplantı ve gösteri hakkı, 200'ünde işkence ve eziyet yasağı, 132'sinde din ve vicdan hürriyeti hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye gidildi.

AYM komisyonları, 2 bin 420 başvuruda "kabul edilemezlik" kararı verdi. 1376 başvuru idari red kararı ile geri çevrilirken, 162 birleştirme, bölümler tarafından 119 kabul edilemezlik, 46 ayırma kararı, 37 kayıt kapatma, 31 kabul edilebilirlik ve 27 başvuruda ihlal kararı verildi.

 

vatan

Hits: 555