Kadın istihdamında korkunç tablo

~ 28.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

DİSK-AR, Kadın İstihdamı ve Güvencesizlik Raporu'nu yayımladı. Rapor'da çalışabilecek durumdaki kadınların iş gücüne katılımının yüzde 30,7 olduğu belirtilirken, çalışan kadınların da yarısından fazlasının güvencesiz çalıştığı kaydedildi. Rapora göre yeni işsizlerin de yüzde 90'ı kadın.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), çalışma yaşamında kadınların konumunu ortaya koyan Kadın İstihdamı ve Güvencesizlik Raporu'nu yayımladı. Rapora göre çalışabilecek durumdaki kadınların sadece yüzde 30.7'si çalışıyor, çalışanların yarısından fazlası ise kayıtdışı. Bu verilere göre güvenceli çalışan kadınlar, kadın nüfusunun yalnızca 14.7'sine denk geliyor.

DİSK-AR raporunda, TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Ekim 2013 dönem sonuç sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalarla, kadın istihdamındaki gelişmeler, kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerindeki dönüşüm ve çalışma süreleri ele alındı. Raporda dikkat çeken bulgulardan bazıları şöyle:

İstihdam yaratılmadı
İşgücüne katılım oranı Ekim 2013 döneminde kadınlar için yüzde 30,7 düzeyinde. Geçen yılın aynı dönemine göre, kadınlar için söz konusu oran yüzde 0,1 azaldı. Buna karşın kentlerde işgücüne katılım oranı kadınlar için yüzde 0,8 puan ile artmaya devam etti. Kentlerde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,8 ile genel seviyenin altında.

İstihdam edilen kadınların oranı, işgücüne katılan kadınların oranından daha fazla azaldı. Söz konusu oran yüzde 27,2'den yüzde 26,7'ye geriledi. Yani iş talep eden kadınlara istihdam yaratılamadı.

Dört kadından biri çalışıyor
Genelde kadın işsizliği yüzde 12,7 iken, kentlerde bu oran yüzde 17,4'e, tarım dışı kesimlerde yüzde 18,5 düzeyine ulaşıyor. Resmi verilere göre çalışma çağındaki her dört kadından yaklaşık olarak sadece biri ekonomik bir faaliyette çalışıyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre işgücüne katılan kadın sayısı 88 bin kişi artarken, istihdam edilenlerin sayısı 19 bin azaldı. Bunun sonucunda işsiz kadın sayısı, 107 bin arttı. Bu dönemden önceki son 4 yıllık süreçte işgücüne katılan kadın sayısının 500 bin civarında olduğu düşünüldüğünde, kadınların kriz dönemi ile birlikte başlayan işgücüne katılım eğiliminin durduğu söylenebilir. Kentlerde ise artış eğilimi sürüyor.

Kadınlar iş bulmakta umutsuz
İşsiz kadın sayısındaki artış, işgücüne katılan kadınların sayısından daha fazla. Son bir yılda çalışma yaşamına yeni katılmak isteyen kadınların yanı sıra, işgücü piyasalarına daha önce dahil olmuş kadınlar içerisinde de önemli sayıda kadın ya iş bulamamış ya da umutsuzluk nedeniyle iş aramadığı için işgücü piyasalarının dışında kalmış durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre, toplam işsiz sayısındaki artış 202 bin olurken, yeni işsizlerin yüzde 53'ü kadın.

Umutsuz işsizler ilave edildiğinde, tablo kadınlar aleyhine daha da bozuluyor. Umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan bu nedenle işsiz sayılmayanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre erkekler için 74 bin kişi azalırken, kadınlar için 65 bin kişi arttı. Buna göre geniş tanımlı işsizlerin sayısı kadınlar için 172 bin artarken, erkekler için sadece 20 bin kişi artmış oldu. Bu verilerle birlikte yeni işsizlerin içinde kadınların oranı yüzde 90'a ulaşıyor.

 

Eğitimli kadınlarda işsiz
Yüksekokul mezunu kadınlarda işsizlik Ekim 2013 dönemi için yüzde 17 ile yüksekokul mezunu erkeklerin yüzde 8,3'lük oranının iki katından fazla. Bu kategoride yer alan kadın işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 12 bin kişi artış göstererek 346 binden 358 bine yükseldi.
Lise ve meslek lisesi eğitime sahip olan kadınlar için ise resmi işsizlik yüzde 21,4 ile resmi kadın işsizliğinin yüzde 8,7 puan üzerinde gerçekleşti.

Yarısından fazlası kayıtdışı
Kadınlar için tam zamanlı çalışılan işlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 112 bin kişi geriledi. Kayıtdışı çalışan kadınların toplam çalışan kadınlara oranı yüzde 52 seviyesindeyken, kayıtdışı çalışan erkeklerin toplam çalışan erkeklere oranı ise yüzde 30 seviyesinde.

 

solhaber

Hits: 585