Geleceğin İşçi Avukatları: Stajyer Avukatlar

~ 25.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

 "İşte bu yüzden bağlı çalışan avukatların Yönerge’nin takibi için kurdukları Yönerge Takip Merkezi’nde stajyer avukatlar olarak da yer almalıyız."

 

 

 

Biz bir yıl sonra avukatlık mesleğine başlayacak olan stajyer avukatlarız. Staj süresi boyunca ücretsiz olarak çalıştırılması öngörülen, hiçbir güvence sahibi olmadan sigortasız olarak çalışmak durumunda kalan, bağlı bulunduğumuz alanda hiç bir statü sahibi olmayan geleceğin avukat adaylarıyız.

Uzun zamandır stajyer avukatların sorunları pek çok yerde konuşulsa da sorunların çözümünde bir arpa boyu yol kat edilemedi. Şüphesiz ki bunun en önemli nedeni stajın geçici bir süre olarak görülmesi ve bu alanda mücadele veren arkadaşlarımızın bir yılın geçmesiyle avukatlığa başlayarak bu sorunlardan uzaklaşmasıdır. Avukatlık mesleğini yürüteceğimiz bu uzun yolda, hukuk fakültesini bitirip staja başlarken ve staj bitiminde avukatlığa başlarken her defasında bir dönemin bittiğini, yeni bir şeylerin başladığını düşünüyor ve tüm bu dönemleri birbirinden ayrı süreçler olarak görüyoruz. Oysa hukuk fakültesinde okumaya başlamamızdan avukat olduğumuz zamana kadar attığımız her adım mesleki hayatımızı etkilemektedir. Dolayısıyla şu anda stajyer avukatlar için hazırlanan sınav yönetmeliğine ilişkin sorunlar da, Türkiye Barolar Birliği’nin kabul ettiği bağlı çalışan avukatların haklarını düzenleyen yönerge de avukatları etkiliyor. Stajyer avukatlar olarak bizlerse -ne avukat ne öğrenci- arada kaldığımız bu zaman diliminde çeşitli sorunlarla mücadele ederek bu bir yılı doldurmaya, avukat olmaya çalışıyoruz.

Avukatlığa hak kazanabilmek için yaptığımız stajda; stajın avukatlık mesleğine hazırlık niteliğinde olmaması, sigortasız, ücret verilmeden veya düşük ücretlerle çalıştırılma, staj zamanında verilen destek kredisinin geri ödemeli olması ve en sonunda stajımız bittiğinde ruhsat alma masraflarının yüksek olması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Her sene yapılan Stajyer Avukatlar Kurultayı’nda ya da barolara bağlı kurulan komisyonlarda sorunlarımızı belirtiyor ama geçen zamanda hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Durumun daha vahim kısmı staj zamanında yaşadığımız; sigortasız çalışma, düşük ücretlerle uzun süreli olarak çalıştırılma, ucuz iş gücü olarak görülme konusundaki sorunlarımız stajın bitimiyle birlikte sonlanmıyor oluşu. Aksine avukatlığa başlamamızla birlikte, mesleğe yeni başlayan pekçok meslektaşımız gibi kendi ofislerimizi açamadan bir meslektaşımızın yanında bağlı olarak çalışmaya başlıyoruz. Hatta birçoğumuz kendi ofislerine meslek hayatları boyunca hiç sahip olamıyor. Stajyerler, stajlarının bitimindeki ruhsat masraflarının altında ezilirken, yeni avukatlar ofis açabilmenin maliyetinin altından kalkamayıp başka bir avukata bağlı olarak çalışmaya başlıyor.

Ofis açamayıp bağlı çalışmaya başlayan avukatlar yine düşük ücretlerde çalıştırılıyor, bu defa 'avukat' statüleri olsa da kendi meslektaşları tarafından ucuz iş gücü olarak görülmeye devam ediyorlar. Stajyer avukatlardan farklı olarak bağlı çalışan avukatlar sigorta yaptırabilseler de ne yazık ki yapılan sigorta primleri gerçek maaşları üzerinden yatırılmıyor. Yani sorunlarımız ruhsatnameyi almamızla da bitmiyor. Ünvanımızın artık 'avukat' olması veya yargı mekanizmasının sözde bir bileşeni olmamız sorunlarımızı çözmüyor. Staj süresi boyunca görmezden gelinen sorunlar avukat olmamızla birlikte artarak tekrar karşımıza çıkıyor. Stajyer avukatların yaşadıkları sorunları bağlı çalışan avukatlar bir senelik bir süreyle kısıtlı olmadan, meslek hayatları boyunca yaşamaya devam ediyor.

Bağlı çalışan avukatların yürüttükleri mücadele sonucunda Türkiye Barolar Birliği’nce kabul edilen bağlı çalışan avukatların haklarını düzenleyen yönerge geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe girdi. Bu Yönerge, İşveren avukatların, yanlarında çalışan meslektaşlarına hakettikleri çalışma koşullarını sağlamaları ve her zaman dillendirdikleri ‘’işçi ve işveren avukat diye birşey yok, hepimiz meslektaşız’’ sözlerinin gereğini yerine getirmeleri için hazırlandı. Yönerge, bağlı çalışan avukatların sorunlarının kabul edilmesini ve bağlı çalışan avukatların haklarının meslektaşları tarafından tanınmasını sağladı. Bağlı çalışan avukatların verdiği bu mücadeleyi ve kazanımlarını takdir etmemizin ötesinde aynı mücadelenin stajyer avukatların sorunları için de verilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenlerle stajyer olarak bağlı çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımızdan ayrıştırmayarak bağlı çalışan avukatların, verdikleri mücadele sonucunda elde ettikleri Yönerge’ye sahip çıkarak takipçisi olmak bizim de sorumluğumuzdadır. Tabiki aynı şekilde mesleğe yeni başlamış olan meslektaşlarımızın da stajyer avukatlara karşı sorumuluğu devam etmektedir.

İşte bu yüzden bağlı çalışan avukatların Yönerge’nin takibi için kurdukları Yönerge Takip Merkezi’nde stajyer avukatlar olarak da yer almalıyız. Yönerge’nin uygulanmasında Türkiye Barolar Birliği’nin boş bıraktığı 'yaptırım' unsurunu bağlı çalışan avukatlar ve stajyer avukatlar olarak Yönerge Takip Merkezi ile doldurmalı, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümünde onlara destek olmalıyız. Öte yandan İşçi Avukatların da aynı mücadeleyi stajyer avukatların hakları için vermeye ve stajyer avukatların sorunlarının çözümü için onların yanında olmaya çağırıyorum.

Stj Av. Işıl Yener

 

Adalet ve Sosyalizim

Hits: 894