Bakanların dosyaları kapanıyor!

~ 25.01.2014, Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU ~

Bakanların görev suçlarının soruşturulmasına başlanması için, asla ve asla Cumhuriyet savcılığından TBMM’ye fezleke gelmesi zorunlu değildir. Çünkü bakanların görev suçlarına ilişkin soruşturmaları savcılar değil, 55 milletvekilinin vereceği önergenin kabulü ile, TBMM soruşturma komisyonları yapmaktadır. Bu önergenin verilebilmesi için de, ille de fezleke gelmesi gerekmemektedir.

* * *

Bir bakan hakkında TBMM’de açılmış bir soruşturma var ise, Cumhuriyet savcılığınca önceden veya o sırada yürütülen herhangi bir soruşturmada, tesadüfen o bakan hakkında aynı konuda bilgi edinilmesi durumunda, bu bilgiler TBMM Soruşturma Komisyonu’na, bu komisyonun isteği üzerine veya talep olmadan bile fezleke veya dizi pusulası ile gönderilebilir.

Bir bakan hakkında TBMM’de açılmış bir soruşturma yok ise, Cumhuriyet savcıları doğrudan bakanlar hakkında soruşturma açamayacağından, elde ettikleri bilgileri ve tüm kanıtları içeren dosyayı, henüz ortada açılmış bir TBMM Soruşturma Komisyonu bulunmadığı için bir fezleke adı altında, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık veya TBMM Başkanlığı’na gönderemez. Çünkü bu Kurumların bilgileri TBMM’ye iletmesi ile değil, 55 imzalı önergenin oylanması ile soruşturma açılmaktadır. 55 imza ortaya çıkmadan o dosyalar o kurumlarda bekleyip duracaktır ki, böyle bir şey düşünülemez. Aksi durum, gönderdiği yerde kanıtların karartılmasına, soruşturmanın gizliliğinin ihlaline bile neden olur. Böyle bir aşamada Cumhuriyet savcısı, sadece yetkili mercileri, konu hakkında (harekete geçilebilmesi için) genel içerikte bilgilendirmeye yönelik bir yazı yazarak, elde ettiği bilgileri ise kendisinde bulunan asıl dosya içinde tutmaya devam edecektir.

* * *

İşte şu an baktığımızda, gündemdeki bakanlar hakkında açılmış bir soruşturma ve bu soruşturmayı yürüten bir TBMM Soruşturma Komisyonu yok. Çünkü bunun için, 55 milletvekili tarafından verilmiş ve genel kurulda oylanıp kabul edilmiş bir soruşturma önergesi yok.

Eğer soruşturma önergesi verilir ve kabul edilirse, oluşturulacak TBMM Soruşturma Kurulu’nca yapılacak soruşturma sonucunda, TBMM genel kurulu da yüce divana sevk kararı alırsa, bu karar iddianame yerine geçerek, bakanların yargılanmasına başlanacak, genel kurul yüce divana sevk etmeme yolunda karar alırsa, o zaman da bu soruşturmalar kapanacak. Daha önerge verilmediği için, bu aşamalara geçilmesi söz konusu bile değil.

Anayasa’nın 100’üncü maddesi bunları tartışma yaratmayacak biçimde ortaya koyuyor. Önerge verilince, soruşturma açılması konusunun bir ay içinde oylanması gerekiyor. Her nedense muhalefet partilerinden soruşturma açılması için gerekli olan önergeye imza atacak en az 55 milletvekili bir türlü çıkmıyor. Herkes ne hikmetse, hukuken gerekmeyen bir fezlekenin gelmesini bekleyip duruyor...

* * *

Süreç böyle işleyince ve 55 milletvekili önerge vermeyince, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık ta, dosyaların TBMM’ye gönderilmesi sürecini uzatıyor. Böylece dosyalar ilerde gecikmeli olarak TBMM’ye gidince 55 milletvekili çıkıp önerge verecektir vermesine, ancak bu dosyalar olmadan da kamuoyuna yansıyan bilgiler, bir önergeye konu olabilecek içerik ve yeterlilikte olup, medyada yer alan bilgilere dayanılması verilecek önergeyi geçersiz veya yetersiz kılmamakta iken, nedense zaman kaybına yol açan fezlekenin beklenmesi yoluna gidilmektedir.

Gecikmeli olarak dosyaların gittiği aşamada önerge verilince, iktidar komplo olarak nitelediği işlemleri yapanlara ve o kanıtları toplayanlara yönelik başlattığı kıyım sürecini bitirmiş olacak, geçen zamanda bu dosyaların kendisine yönelen bir komplo olduğunu, kamudaki görev değişikliklerini de bu nedenle yaptığını ifade edip, TBMM’de verilecek önergelerin reddi yolunda oy kullanacak ve sonuçta bakanlarına yönelik bir komployu önlediği gerekçesini kullanıp, kendi dosyalarını TBMM’de olayın sıcaklığı kaybolunca kamuoyu vicdanına bile aldırış etmeden kendisi kapatmış olacaktır.

Milletvekillerinin soruşturmalarını TBMM değil savcılıklar yaptığından; TBMM ise sadece kendisine gelen dosyalarda dokunulmazlığın kaldırılmasını oyladığından, bu nedenle milletvekilleri konusunda savcılıklardan gelecek fezleke mutlaka beklenmektedir. Ancak bakanlar için soruşturmayı önerge üzerine TBMM yaptığından doğal olarak bir başka dosya veya fezlekeye gerek bulunmamaktadır. Milletvekilleri ile bakanlar arasındaki konunun karıştırılmasından, iktidar partisi yararlanma yoluna gitmektedir.

* * *

Yapılması gereken, kamuoyunda dayanakları ile geniş yer bulan iddialar konusunda, bir soruşturma yapılmadan iktidarın kendisini aklamaması için, bir an önce 55 milletvekilinin fezleke veya dosyaları beklemeden, kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle, ilgili bakanlar hakkında soruşturma önergesi vermeleri olmalıdır.

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 933