Adli Kolluk Yönetmeliğine İkinci Ret

~ 17.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Danıştay, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili itirazını 13’e karşı altı oyla reddetti.

Danıştay, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili itirazını reddetti.

Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) iptal ve yürütmenin durdurulması istemli dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, “Adli kolluk görevlilerinin, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri en üst dereceli kolluk amirine bildireceğine” ilişkin olan hüküm ile “Cumhuriyet savcısının soruşturmaları cumhuriyet başsavcısına bildirmesini” gerektiren hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Danıştay bu kararı, mevzuata göre davalı idarelerin savunmasını bile almadan “telafisi imkansız zarar doğabileceği” gerekçesiyle verdi.

Davalı Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti.

Radikal gazetesinin haberine göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlıkların itirazını oy çokluğuyla reddetti. 19 üyeli kurulun 13'ü ret oyu kullanırken, altı üye ise itirazın kabul edilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönetmelik değişikliğine göre emniyet müdürleri, adli olayları valiliklere derhal bildirecekti.

Ayrıca savcıların görevlendirdiği polis, el koydukları olaylar ve yakalanan kişilerle ilgili tedbirler hakkında başsavcılık ile en üst dereceli kolluk amirini haberdar edecekti. (AS)

 

bianet

Hits: 508