İşçi avukatlar ayağa kalktı

~ 08.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

“İşçi avukatlar” kavramı avukatlar arasında uzun bir zaman boyunca tartışma konusu oldu.

Özellikle büyük hukuk bürolarında çalışan avukatlar ekonomik ve mesleki haklarını aramak amacıyla bir araya gelen “İşçi Avukatlar”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde, Yönerge Takip Merkezi adını verdikleri yapıyı kurdu.

Odatv, Avukat Onur Güneş ile “İşçi Avukat” kavramını, “İşçi Avukatlar”ın sorunları ve önümüzdeki dönemlerdeki projelerini konuştu.

Avukat Onur Güneş, bir avukatın önüne gelen bir dosyayı reddetme hakkı olduğunu ancak işçi avukatların “patron avukat” tarafından verilen bir dosyayı reddetmesi durumunda işten kovulacağına dikkat çekti.

İşçi Avukatlık konusu, Hukuk Camiasında tartışılan bir konu. Siz çalışmanızın ismini İşçi Avukatlar olarak koyarak bu tartışmada tarafınızı belli ettiniz. İşçi Avukatlık kavramı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Bahsettiğiniz tartışma bizce artık geride kalmış durumda. Uzun zamandır "işçi avukat olmaz, avukatlığı işçilik ile bağdaştıramazsınız, kendinize ve mesleğimize saygısızlık ediyorsunuz" gibi eleştirilerin ardından, İşçi Avukatlık gerçeğine artık hiç kimse kulak tıkayamıyor. Eleştiriler bir dönem öyle bir boyuta vardı ki "madem kendilerine işçi diyorlar, o zaman avukatların kullandıkları haklardan yararlanamasınlar" söylemleri ile dahi karşılaştık. Gelinen noktada son bir çırpınış olarak, İşçi Avukat dememek için Bağlı Çalışan/İşgören avukat deyimleri kullanıldı. Fakat bugün Barolar Birliği Yöneticileri de dahil olmak üzere İşçi Avukatlık kavramı herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla 5 yıldır İşçi Avukatlar tarafından verilen mücadelenin ardından elde ettiğimiz kazanımlar neticesinde bu kavram tartışması kadük hale geldi. İşçi Avukatlar ve İşçi Avukatların verilmeyen haklarının varlığı artık çok daha görünür hale geldi.

Peki nedir İşçi Avukatların sorunları? Hangi noktalarda bağlı çalıştığınız avukatlardan ayrılıyorsunuz?

Bu soruya onlarca örnek cevap verilebilir. İşin ekonomik kısmı olduğu gibi Avukatlık Kanunu'nun bir avukata, sadece avukat olması sebebiyle tanıdığı hakların, patron meslektaşlarımız tarafından bize tanınmaması gibi mesleki sorunlarımız da mevcut. Örneğin bir avukatın en temel haklarından biri önüne gelen dosyayı reddetme hakkıdır. Yani biz inanmadığımız bir davada sanık müdafii ya da müşteki, davalı veya davacı vekili olmayabiliriz. Bu tercih Avukatlık Kanunu'nca bize bırakılmıştır. Fakat bağlı çalışmanız halinde Patron Avukatın önünüze koyduğu dosyayı takip etmeyi reddetmeniz, kapının önüne koyulmanız anlamına gelir. Ayrıca Patron Avukatlar veya kalabalık, şirketleşmiş ofislerde Yönetici Avukatlar tarafından uzun saatler mesai yapmanız ve karşılığında hiç bir talepte bulunmamanız beklenir. Sabah giriş saatinde 5 dakika gecikseniz disiplinsiz olursunuz, akşam mesai bitiminde evinize gitmek için hazırlanmaya başlarsanız memur zihniyetli olursunuz. Ayrıca ekonomik olarak çok büyük kısmımız son derece yetersiz ücretlere çalışmak durumunda kalıyoruz. Kendine yetecek parayı kazanabilen meslektaşlarımız ise açıkça söylemek gerekirse yaşamaya vakit bulamayacak kadar çok çalıştırılıyorlar. Başta söylediğim gibi bu verdiğim örnekler onlarca problemin içinde sadece birer örnek olarak nitelendirilebilir.

İşçi Avukatların son dönemde elde ettiği kazanımlardan bahsettiniz. Nelerdir bu kazanımlar?

Bu mücadele yaklaşık 5 yıl önceye kadar gidiyor. Stajyer Avukat haklarından tutun da İşçi Avukatların, sigortalı olarak çalıştıkları ofisin sahibi olan Patron Avukatlar tarafından yıllardır gasp edilen hakları için uzun zamandır değişik çalışma biçimleriyle mücadele ediyoruz. İmza kampanyaları, basın açıklamaları, düzenlediğimiz etkinlikler ve paneller bu mücadelenin parçaları. Son olarak Mayıs Ayında yapılan Barolar Birliği Genel Kurulu'na, İşçi Avukatların haklarının geri verilmesi için, tüm yurtta kabul edilmesini ve uygulanmasını talep ettiğimiz bir Tip Sözleşme taslağı sunduk. Bu Tip Sözleşme Taslağı ile birlikte topladığımız bini aşkın imzayı da yine Barolar Birliği Genel Kurulu'na ilettik. Genel Kurul toplantısından bu konunun gündeme alınacağına dair bir karar çıktı ve yakın zamanda İşçi Avukatların haklarını içeren bir Yönerge ile sunduğumuz taslağa temel unsurlarıyla çok yakın olan Avukatlar arası Tip Sözleşme kabul edildi. Şu ana kadar verdiğimiz mücadelenin en somut kazanımı olarak bu Yönergeyi kabul edebiliriz.

Peki bu Yönerge İşveren veya sizin deyiminizle Patron Avukatlar tarafından uygulanmaya başladı mı?

Elbette bu Yönergedeki hakları, Yönerge çıkmadan çok daha önce uygulamaya başlayan Patron Avukatlar da vardı. Zaten bu hakların uygulamaya konulması için temelde Yönergeye de ihtiyaç olmaması gerekirdi. Zira İş Kanunu ve Avukatlık Kanunu bu hakların çok büyük kısmını ihtiva ediyor. Fakat işin doğasından ve çağın gereklerinden kaynaklanan sorunlar da söz konusu. O sorunların çözümüne dair yaklaşımları da bu Yönergede büyük oranda görebiliyoruz. Patron Avukatlar cephesinden ise şimdilik bir gelişme söz konusu değil. Daha çok homurdanmalar, yönergeyi uygulamamak için direnme çabaları ve Yönergenin iptali için açılan davalar kulağımıza geliyor. Dolayısıyla şimdilik bu sorunuza cevabım maalesef olumsuz. Yönerge, uygulanmaması halinde gözle görülür bir yaptırım içermediğinden Patron Avukatlar, tekrar altını çiziyorum İş ve Avukatlık Kanunlarından kaynaklanan haklarımızı vermemek için direnmeye devam ediyor, işten çıkarma ile tehditler bile söz konusu.

İşçi Avukatlar olarak bundan sonraki süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Barolar Birliği tarafından çıkarılan Yönergenin takip edilmeye ve sahip çıkılmaya ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı giderebilmek ve Yönergenin uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmek için 7 Ocak tarihinde (bugün) TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde, Yönerge Takip Merkezi adını verdiğimiz bir yapıyı kuracağız. Bu takip merkezinin temel görevi Yönerge içeriğindeki haklardan bir tanesi bile verilmeyen meslektaşlarımızın, haklarını korumak, o meslektaşlarımızın sesinin daha gür çıkmasını her türlü zeminde sağlamak olacak. Takip Merkezinin diğer işlevleri ve çalışma biçimi yapılacak toplantıda alınacak kararlar sonucu ortaya çıkacak.

Son olarak eklemek istedikleriniz neler?

Her zaman söylediğimiz bir sözü tekrar söylemek istiyorum. Müvekkillerimizin haklarını korumak için gösterdiğimiz özenin çok daha azını göstererek kendi haklarımızı da koruyabiliriz. Artık İşçi Avukatların görünür olmasının ve var olan haklarını geri almasının zamanı geldi. Bu sebeple tüm İşçi Avukat meslektaşlarımızı saat 19:30 da başlayacak Yönerge Takip Merkezi Kuruluş Toplantımıza davet ediyorum.

Odatv.com

 

Hits: 812