Danıştay'dan Avukatlık Ücret Tarifesinin 11. Maddesi'nin 1. Fıkrasına Durdurma Kararı

~ 19.12.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan "Ancak bu ücret takip miktarını geçemez" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Sekinci Dairesinin 19.09.2013 günü E.2013/215 sayılı kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan "Ancak bu ücret takip miktarını geçemez" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Sekinci Dairesinin 19.09.2013 günü E.2013/215 sayılı kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Danıştay 8.Daire Kararı için Tıklayınız.

Hits: 1295