Sol Cephe' duyarlılığı, 'Haziran İsyanı'nın çiçeğidir

~ 18.12.2013, Nihat BEHRAM ~

Sol Cephe’nin oluşumu ve ‘Sanatçılar Girişimi’nin 148 yurtsever sanatçının imzasıyla laisizm konulu toplu tepkisi, geçen hafta, demokrasi mücadelesinin çok önemli iki olayı olarak hayatımızda ateş aydınlığıyla ışıldamıştır. Özgürlük ve demokrasi düşmanlarına ‘meydan boş değil’ dercesine.
 
Yurtsever sanatçı ve aydınların ortak imzayla yayınladıkları bildiride altını çizdikleri bazı noktalar şunlar: “Mevcut iktidar, önceki gerici partilerden kendisine miras kalan laik devleti yıkma girişimlerini hızla sürdürmektedir. Laik, ilerici, demokratik, özgürlükçü bir cumhuriyeti savunan siyasal parti ve toplum kesimlerinin ‘yeni sahte mağduriyetler yaratmama ve bu yöndeki AKP çabalarını boşa çıkarma’ gerekçesiyle takındıkları tutum da sonuç vermemiş; laikliği yok etmeyi hedefleyen iktidar, anında daha ileri adımlar atmaya yönelmiştir. Gelinen bu noktada laiklik ilkesinden taviz vermek gericiliğe teslim olmak demektir, böylesi bir teslimiyetin bedeli ise ödenemeyecek kadar büyüktür. Bizler, din bezirganı iktidar ve siyasetçilerin;
• Hoşgörü kandırmacası ardında, toplumun bireylerini ‘başörtülü bacım - başörtüsüz kadın’ veya ‘dindar nesil - ayyaş nesil’ biçiminde ayırıma tabi tutmasını kabul etmeyeceğimizi;
• Dini değerlerimizi siyasi çıkarlarına alet etmelerine göz yummayacağımızı;
• Laik devleti ortadan kaldırmalarına asla rıza göstermeyeceğimizi;
• Din Devleti kurmaya kalkışanların, halka hesap vermesi için çalışacağımızı
kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz”.
Bu toplu tepkiye omuz vermek yurtseverlik görevidir. Bildiriye ve imzalama formuna http://imza.la/laiklik-bildirgesi linkinden ulaşılabilir.
 
Geçen haftanın demokrasi açısından çok önemli diğer olayı ise ‘Sol Cephe’ oluşumuydu. 15 Aralık Pazar günü, yurdun birçok kesiminden ve değişik siyasi eğilimlerden emekçi, aydın, öğrenci iki bin kişi “Gericiliğe karşı Aydınlanma; Emperyalizme karşı Yurtseverlik; Sömürüye karşı Eşitlik; AKP faşizmine karşı Özgürlük” ilkeleri temelinde Ankara’da bir araya, gelip görkemli bir toplantıyla Sol Cephe’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Altı çizilen ilkelerin bir kısmı şunlar: “Sol Cephe, işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin, gençlerin, kadınların, aydınların, yaşamını başkalarının sırtından kazanmayanların, ülkemizin geleceğine dair ortak kaygı ve özlemleri olanların temel ilkeler etrafında güçlerini birleştirerek yarattığı bir halk hareketidir. Sol Cephe, 2013'ün haziran ayında ülkemize büyük bir aydınlık getiren halk direnişinin açtığı yolda, direnişçi kitlelerin en önemli eksiği olan örgütsüzlüğe son vermek için kurulmuştur. Haziran’da ortaya çıkan kararlılığın, aklın, yaratıcılığın ve umudun büyütülmesi ve örgütlenmesi için çalışır. Ülkemizde AKP önderliğinde yeniden yapılandırılan gerici, işbirlikçi bir sermaye diktatörlüğü hüküm sürmektedir. Türkiye'nin aydınlık güçleri, Haziran 2013’te bölgemize yönelik emperyalist tasarıları, gerici - karanlık güçlerin sermaye egemenliğini reddetmiştir. Reddettiğimiz AKP'dir. Reddettiğimiz; emperyalist boyunduruk, kölece sömürü ve dinci karanlıktır. Sol Cephe, bu reddiyenin birikimiyle yola çıkmıştır. Hedefimiz; halkın büyük çoğunluğunun özlemi olan özgürlüğün, adaletin, eşitliğin, aydınlığın, direnişin Türkiye'sini; yeni bir Cumhuriyet’i kurmaktır. Sol Cephe, ‘AKP Diktatörlüğü’nün tasfiyesi, gericiliğin kurutulması, emperyalizmin defedilmesi, sömürüye son verilmesi için mücadele eder. Sol Cephe başka herhangi bir yapının iradesine tabi olmaz. Direnme hakkını kararlılıkla kullanan büyük halk hareketini kucaklar”.
 
Sol Cephe duyarlığı ‘Haziran İsyanı’nın çiçeğidir. Bu çiçeğin toprağı halkın bağrıdır. Tohumu o toprağa mutlaka düşecek ve yurtsever devrimci güçlerin sol omurga çevresinde gövdeleşmesinden halkın yenilmez gücü mutlaka doğacak. Meydan boş değil!

---------------------
Dörtlük
Yağmura ve toprağına tutunup, savaşarak
Kazanır gün altında rengârenk bağrını çiçek,
Ağzında sertleşen tohum zaferin şarkısıdır
O şarkıyla dönüp durur çevresinde kelebek

Nihat BEHRAM | Tüm Yazıları
Hits: 1143