NİHAT BEHRAM'A DAVA

~ 16.12.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

“Ak Terfi Dedikleri Bu Olmalı” başlıklı makalesi dolayısıyla şair ve gazeteci Nihat Behram hakkında “alenen hakaret” iddiasıyla dava açıldı.

Nihat Behram, Yurt gazetesinde yer alan yazıda, birçok kamu görevlisinin, haklarındaki iddia ve ağır isnatlara ve bazı durumlarda da mahkeme kararlarına rağmen görevden alınmak bir yana terfi ettirildiklerinin örneklerle anlatmıştı.

İşkence ve tecavüz nedeniyle yargılanıp zamanaşımı dolayısıyla hakkındaki dava düşen ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na terfi ettirilen Sedat Selim Ay’ın da adı geçmekteydi.

Zamanaşımı sonucu düşen davanın Türkiye’deki yargılama süreci, AİHM tarafından adil yargılama ilkesine uygun olmadığı ve işkence davalarında zamanaşımı olamayacağı gerekçeleriyle eksik bulunmuş ve Türkiye tazminata mahkum edilmişti.

Yazıları Yeni Yaklaşımlar’da da yayımlanan Nihat Behram’ın davaya konu makalesi (1) ile Sedat Selim Ay’ın şikayeti sonrasındaki yazısı (2) Yeni Yaklaşımlar’da yayımlanmıştı.

Dava, 4 Şubat 2014 günü, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Yeni Yaklaşımlar

(1)  http://www.yeniyaklasimlar.org/m.aspx?id=5303

                       (2)  http://www.yeniyaklasimlar.org/m.aspx?id=5727

 

 Nihat Behram’ın Konuya İlişkin Savcılık İfadesi 1.sayfa

Nihat Behram’ın Konuya İlişkin Savcılık İfadesi 2.sayfa

 Nihat Behram Hakkında Davanın İddianamesi 1. Sayfa

Nihat Behram Hakkında Davanın İddianamesi 2. Sayfa

 

 

 

Hits: 930