Üç çocuk doğurun biz para kazanalım

~ 08.12.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'En az 3 çocuk doğurun' derken Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hamilelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacağını açıkladı

 

Üç çocuk doğurun biz para kazanalım
Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:

BURCU CANSU/ANKARA

AKP hükümetinin sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü olarak tanıttığı Sağlıkta Dönüşüm Programı 'paran kadar sağlık' dedirtti. Hemen her gün çıkartılan yeni bir yasayla yoksulların hastaneye gitmesinin önü kesilirken son olarak hamileler için hastaneye gittiklerinde, muayene ve tetkikler için katılım payı ödemelerinin önü açıldı.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Başbakan Erdoğan'ın 'en az üç çocuk doğurun' söylemi zamanla 'yetmez en az 5 çocuk doğurun'a bıraktı. Çocuk doğuran kadının erken emekliliği gündeme geldi, doğum izni artırıldı, süt izni iki katına çıkarıldı. Ülkede uygulanan bütün politikalar kadına doğurmayı dayatırken, dün hamilelere sunulan hizmete katkı katılım payı ödeme zorunluluğu geldi.

HAMİLELER ÜCRET VERMİYORDU

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu'nun yazısını yayımlayarak hamilelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacağını belirtti. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan 69 maddeye göre, “analık hali/gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor” maddesi uygulamada olduğundan hamileler devlet hastanelerinde ücrete tabi tutulmuyordu.

Çıkan yasaya göre ise, “Genel Sağlık Sigortalısı veya bakmakla yükümlü olan kişiye analık hali nedeniyle sağlık hizmeti verilmesinde; 30 günlük süre veya borç sorgulaması yapılmıyor. Analık halinde kanun gereği alınması gereken katılım payları alınıyor. Ayrıca kişilerin, analık hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için kanun gereği ilave ücret alınmasına izin verilen sağlık sunucularını tercih etmeleri halinde kendilerinden ilave ücret alınabileceği” belirtildi.

PARASI OLMAYANIN TETKİKİ NE OLACAK?

Kadın Doğum Uzmanı bir hekim ise yaptığı açıklamada, gebelik prosedürüne göre “normal şartlarda bir gebenin 32. haftaya kadar ayda 1 kere, 32. ve 36. hafta arasında haftada 1 kere, 40. haftadan itibaren ise doğuma kadar 3 günde 1 muayene olmaya gelerek ultrasyona girmesi gerekir. Hamilelik süresince farklı tetkikleri yapmak da gerekebilir ama 4 test bütün hamileler için zorunlu” olduğunu açıkladı.

Hamilelik süresinden doğuma kadar olan muayane ücretlerinin ve uygulaması zorunlu testlerin yapım maliyetinin ne kadar olacağı ise merak konusu.

birgün

Hits: 679