DİSK: Bekle bizi Ankara

~ 15.11.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

İşçi ve işveren sendikaları ile Çalışma Bakanlığının teknik toplantısında üç işçi sendikası konfederasyonu taşeron düzenlemesiyle ilgili ortak metin sundu. Kıdem tazminatı için ise DİSK ve Türk-İş ‘Tartışmayız’ diyerek masadan kalktı


DİSK: Bekle bizi Ankara

 

İşçi sendikaları konfederasyonları taşeron çalışma konusunda işverenlerin ve Çalışma Bakanlığının karşısına ortak güç olarak çıkıyor.
Hafta başında yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısının ardından, gelecek hafta yapılacak ‘nihai’ toplantı için teknik çalışmalar başladı. İşçi ve işveren sendikaları ile Çalışma Bakanlığı bürokratları önceki gün teknik toplantı için bir araya geldi. Toplantıya işçi sendikaları taşeron çalışma konusunda 8 maddelik ortak metin hazırlayarak girdi. Konu kıdem tazminatına gelindiğinde ise Türk-İş ve DİSK yetkilileri, “13 milyon kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatını konuşmayız. Bu, kırmızı çizgimiz” diyerek toplantıdan kalktılar. Kıdem tazminatında fon yaklaşımına sıcak bakan Hak-İş’in ise toplantıya devam ettiği ancak 30 günlük tazminat hakkının düşürülmesini kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi.


TAŞERON CENNETİ
Konfederasyonların sunduğu ortak metinde ise, Çalışma Bakanlığının ‘alt işveren tanımının’, işyerlerindeki ana işlerin ve uzmanlık gerektiren işlerin de taşerona verilmesi anlamına geldiği, bunun Türkiye’yi taşeron cumhuriyeti haline çevireceği, çalışma yaşamında iş güvenliği ve güvencesi başta olmak üzere bir dizi soruna neden olacağı belirtildi.
Sendikalar ayrıca İş Kanunu’nun 2. maddesinin 8. ve 9. fıkralarının kaldırılmasını, 94 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin ikinci maddesinin kanun kapsamına alınmasını istediler. ILO sözleşmesinin ilgili maddesi, kamudaki taşeron işçilerin, asıl işverenin işçilerinin ücret, hak ve çalışma koşullarına sahip olmasını gerekli kılıyor.
Sendikalar ayrıca kıdem tazminatı ile ilgili olarak İş Kanunu’nun 14. Maddesindeki ‘bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır’ cümlesinin başına ‘bir yıldan az ve’ ibaresinin eklenmesini istediler. Bu şekilde, bir yıldan daha kısa süre çalışanların da kıdem hakkı alabileceği belirtildi.
Türk-İş ve DİSK, toplantının kıdem tazminatı fonu ile ilgili bölümünde, toplantıya taşeron ile ilgili sorunları tartışmak üzere gittiklerini, taşeronda çalışan işçilerin kıdem tazminatı ve hak kayıpları ile ilgili düzenlemeleri konuşmak üzere orada bulunduklarını, fon tartışmasına ise girmeyeceklerini belirttiler. Her iki sendika da fon önerisini kabul edilmez bulduklarını belirterek, toplantıdan ayrıldılar.
Kıdem tazminatının devlet garantili bir fona çevrilmesini savunun Hak-İş’in temsilcisi ise, “Fonu savunuyoruz. Ancak 30 günün altındaki hiçbir süreyi kabul etmeyiz” dedi.

 

***

DİSK: Milyonlarla geliyoruz
 

 

DİSK, “Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde dün Şişli’de bulunan DİSK Genel Merkezi’nden, Mecidiyeköy Meydanı’na yürüdü. Kampanya kapsamında pekçok ilde eylem gerçekleştirdiklerine dikkat çeken DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Sıra Ankara’da. On binlerle, yüz binlerle, milyonlarla geliyoruz” dedi.
Hükümetin Dünya Bankası’ndan, “kıdem tazminatı, istihdam bürolarının yasallaştırılması ile esnek ve taşeron çalıştırmanın yaygınlaştırılması” sözü karşılığında 6 milyar dolar kredi aldığını söyleyen Beko, bu anlaşmanın işçilerin ve işçi çocuklarının geleceklerinin ipotek altına alınması anlamına geldiğini belirtti.
Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile kaldırılması arasında bir fark olmadığını vurgulayan Beko, “DİSK sokakta, mücadelede ne söylüyorsa müzakerede de aynısını söylüyor. İşçilerin geleceğine ipotek koymaya isteyenlerin başlarına bu ülkeyi yıkarız” dedi.
DİSK’in, “Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde, Antalya, Kayseri, Kocaeli ve başka birçok ilde eylemlerine devam ettiğini belirten Beko, sıranın Ankara’ya geldiğini söyledi.

H.BURAK ÖZ

Birgün


Hits: 648