Yok saydıkları sendikayla Avrupalarda hava atmışlar

~ 03.11.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Hükümet, Yargıçlar Sendikası’nın yok hükmünde olduğunu söylerken Avrupa Birliği’ne durumu farklı anlatmış. İlerleme Raporu’nun 60. sayfasında hakimlerin sendikası ileri bir adım olarak sunuldu.

ESRA KOÇAK ANKARA

Yargıçların sendika kurma girişimlerinde yollarını tıkayan devlet, iş AB’ye gelince sendika kurulmuş gibi davranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na gönderdiği yazıda yargıçların kurdukları sendikanın tüzel kişilik kazanamayacağı söyleniyor.  AB 2013 İlerleme Raporu’nda ise  Yargıçlar Sendikası’nın kurulmuş olduğu şu cümle ile aktarılıyor: “Önceki sendikanın tasfiye edilmesinin ardından hâkimler için yeni bir sendika kurulmuştur.

‘BU İKİYÜZLÜLÜKTÜR’
Konuya dair BirGün’e konuşan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu devleti ikiyüzlülükle şuçlarken şunları dile getirdi: “Avrupa Birliği 2013 İlerleme Raporu’nun 60 ncı sayfasında, YARGI-SEN’in kapatılmasından sonra, yargıçların yeni sendika kurduğu açıkça ifade edilmiştir. Böylece yargıçların sendikal örgütlenme sorununun aşıldığı havası yaratılmıştır. Bu ifadenin dayanağı, hükümetin Türkiye’de özgürlük açılımı yaptığından hareketle, AB’ni yeni ilerleme raporunun hazırlanma sürecinde bu şekilde bilgilendirmesidir. Oysa içerde bu konuda hiç bir özgürlük açılımı yaratılmamıştır. Çünkü hükümet, kurmuş olduğumuz  “Yargıçlar Sendikası’nı”, sendikaya ve bizlere karşı yaptığı işlerde yok hükmünde saymakta, her türlü engel yaratmakta, bu durumu da AB’ne yansıtmamakta, bu tavrını AB’nden saklamaktadır. Hükümet’in bu iki yüzlü davranışı, açıklanan bu ilerleme raporu ile açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında AB, hükümetin Türkiye’de özgürlük ortamı yaratmayıp, tam aksine özgürlük ortamını yokettiği konusunda bilgilendirilecektir. Sendikamızı, ILO sözleşmelerine taraf tüm ülkeler muhatap alırken, bu sözleşmelere taraf Türkiye nedense muhatap almamakta, ancak hükümet Avrupa’ya aksini söylemektedir. Bunun gerçek nedeni, hukuk ve yargı alanında yaşanan sorunlarda sendikamızın hukukun üstünlüğü mücadelesini örgütlü biçimde kararlı olarak ortaya koyması ve hükümetin de bundan duyduğu rahatsızlıktır.”

 

birgün

Hits: 665