Yeşilin vay haline

~ 25.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Yönetmelikte yapılan değişiklik, 10 milyon hektar orman alanının satılmasının önünü açıyor. Yönetmelik altı kez değişti, beşi AKP döneminde.

Kamulaştırma karşılığında veya endüstriyel ağaçlandırma çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere devlet ormanlarında saha izni verilmesini öngören Ağaçlandırma Yönetmeliği
değişikliğinin, uygulamada devlet ormanlarının yarısının özelleştirilmesine olanak sağlayacağına dikkat çekildi. Doç. Dr. Yücel Çağlar, 10 milyon hektarlık orman alanının bu kapsama girebileceğine vurgu yaptı. Doç. Dr. Çağlar, Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan son değişikliği değerlendirdi. “Bu, kuramsal olarak Türkiye’de ‘orman’ sayılan yerlerin yaklaşık yarısında (10 milyon hektar!) yapılabilecek bir işlemdir” diyen Çağlar, izleyen aşamada buraların “hak sahibi” sayılacak kişilerin mülkiyetine geçirilebileceğine vurgu yaptı. Çağlar, “özel ağaçlandırma” uygulamaları kapsamında köy ve belde tüzel kişilikleri ikincilleştirilirken, büyük ölçekli özel endüstriyel kuruluşların öne çıkarıldığına işaret etti. Köy ve belde tüzel kişiliklerinin “el altından/ gizli olarak yapageldikleri devirlere/ortaklıklara hiçbir kısıtlama getirilmeksizin yasallık kazandırıldığına” işaret eden Çağlar, eleştirilerini şöyle sıraladı: “Böylece rantı yüksek olan devlet ormanı sayılan arazilerde özel ağaçlandırma yapma gerekçesiyle izin almış köy ve belediyeler, deyim yerindeyse avantalarını alarak bir tür aracılık yapabilecektir. Bozuk devlet ormanı sayılan arazilerin metalaştırılıp değişime konu edilebilmesi daha da kolaylaştırılıp yaygınlaştırılacaktır. Çeşitli ve çoğu da kişilere/kuruluşlara özel kamulaştırmalarla, değersiz arazisi kamulaştırılacaklara bozuk devlet ormanı sayılan ancak göreceli olarak daha değerli araziler verilebilecektir. Üstelik bu işlemler hiçbir ilan ve kurayı gerektirmeyecektir. Endüstriyel ağaçlandırma yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara özel ağalandırma yapacakları bozuk devlet ormanı sayılan yerler ilan edilmeksizin, kura çekilmeksizin dağıtabilecek, izin verilecek araziler için bir üst sınır da olmayacaktır.”

25 Ekim 2013

Hits: 697