Nefret suçları taslağı hazır,Fazıl Say hapse girmeyecek

~ 10.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Nefret suçlarıyla ilgili yasa taslağı hazır. TCK'nın 8 maddesini değiştirecek düzenlemenin sürprizi piyanist Fazıl Say'ın hapse girmesini de önleyecek madde olacak. Değişiklikle hakaret suçlarında hapis cezası kalkacak.

Demokratikleşme paketinin en önemli ayaklarından biri olan nefret suçları ile ilgili yasa taslağı tamamlandı. Nefret suçları ayrı bir yasa olarak değil Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınacak. 8 maddede değişiklik yapılıp cezalar katlanacak. Düzenlemenin sürprizi ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın hepse girmesini de önleyecek madde olacak. Hakaret suçlarında hapis cezası kaldırılacak. Hazırlıkları süren taslağın önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslakta yer alan değişiklikler ise şöyle: 

SUÇ KAPSAMI 
'Bir kişiye veya gruba karşı dili, ırkı, milleti, rengi, dini, felsefi inancı, engelliği ve mezhebi nedeniyle işlenen suçlar' nefret ve önyargı suçu olarak tanımlanacak. 
8 MADDE DEĞİŞECEK: TCK'nın kasten adam öldürme, yaralama, işkence, yağma, tehdit, kişiyi özgürlüğünden mahrum kılma, hakaret, mala zarar verme, maddelerinde nefret suçları düzenlenecek ve ceza artırımına gidilecek. 
HAKARETTE HAPİS YOK: TCK'nın hakaret suçunu düzenleyen 125'inci maddesinde köklü değişiklik yapılacak. Hakaret ve küfüre 3 aydan 2 yıla kadar verilen hapis cezası yerine, 90 güne kadar adli para cezası geliyor. Suç dine değerlere hakaret ederek işlenmişse en az bir yıl hapis olan ceza "200 günden az olmamak üzere adli para cezasına" dönüşüyor. 
ATEİSTE KORUMA: Bir kişiye kişiyi 'Sünni, Alevi, ateist, özürlü" olduğu için, oy verdiği siyasi parti nedeniyle hakaret eden adli para cezası ödemek zorunda kalacak. 

İŞTE O MADDELER VE ÖNGÖRÜLEN CEZALAR

Nefret suçları kapsamında değişecek tüm maddelere "Dili, ırkı, milleti, rengi, dini, felsefi inancı, engelliliği ve mezhebi" ifadesi eklenecek ve suçlarda ceza artırımına gidilecek. Nefret saikiyle işlenen suçlarda öngörülen cezalar şöyle:
1-Kasten adam öldürene müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek. 
2-Kasten adam yaralama şikayete bağlı suç olmaktan çıkartılacak. Ceza yarı oranında arttırılacak.
3- İşkence suçunda 3-12 yıl olarak öngörülen hapis cezası nefret saiki ile işlenmişse 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak. 
4- Tehdide 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. 
5- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada 5 yıl hapis cezası nefret suçlarında bir kat arttırılacak. 
6- Nefret saiki ile yağma suçuna 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilecek. 
7- Mala zarar vermede 4 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası 1 ile 6 yıl arasında değişecek. 

YAŞAM TARZI DÜZENLEMESİ 
"Yaşam tarzı" düzenlemesi ise TCK'nın 115'inci maddesinde değişiklikle yapılacak. Madde "Cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına, tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayana 1 yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde düzenlenecek. 

Hits: 686