İşçi Avukatlar: Mücadele Sürüyor

~ 30.09.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Avukatlık mesleğinin geçirdiği dönüşüm sonucu ortaya çıkan işçi avukatlar, ekonomik ve sosyal hakları için verdikleri mücadelede oldukça önemli bir dönemeci geride bıraktı.

İşçi avukatlık, uzun yıllar “işçi avukat” kavramının dile getirilmekten dahi imtina edildiği salonlarda, toplantılarda somut bir gerçek olarak kabul edildi. İşçi avukatlığın somut bir olgu olarak açık seçik konuşulan bir başlık haline gelmesiyle konuya dair sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırılmaya başlandı, böylelikle işçi avukatlar forumların, panellerin, seçim konuşmalarının, genel kurulların gündemi haline geldi.

Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda işçi avukatlar tarafından iletilen önerge oylamaya sunuldu ve kabul edildi. İşçi Avukatlar, divana sundukları önergede, ekonomik ve sosyal haklar için yürütmüş oldukları imza kampanyasının taleplerinden biri olan tip sözleşme zorunluluğuna ve işçi avukat kavramının yasal olarak düzenlenmesi talebine yer verdi.

Önerge ile yeni seçilen TBB yönetimi, avukatlar arası tip sözleşme zorunluluğu ve işçi avukatlığa yasal statü tanınması gibi talepler hakkında çalışma yapılması için genel kurul iradesi tarafından görevlendirildi. Bu talepleri o an salonda bulunan işçi avukatlar, önergeye ekledikleri bini aşkın avukatın imzası ile divana sundular. Böylece bini aşkın avukatın işçi avukatların sorunlarına çözüm bulunması için yürütülen imza kampanyasına destek vererek ortaya koydukları irade genel kurul günü karar haline gelmiş oldu.

Devamında Türkiye Barolar Birliği işçi-işveren avukat ilişkisini ve işçi avukatların çalışma şartlarını düzenlemek ve iyileştirmek için anlamlı bir çalışma yaparak “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi”ni, 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kabul etti.

Söz konusu yönerge bir takım eksiklikleri barındırmakla beraber TBB Genel Kurulu'na sunduğumuz önerge ekindeki sözleşme hükümlerinin ağırlıklı bir bölümünü karşılamakta ve bu anlamıyla işçi avukatların geleceği açısından tarafımızca ilk elden umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Tam bu noktada altını çizmek ve hatırlatmak istediğimiz önemli bir husus var; Tarih boyunca işçi sınıfının hanesine yazılan büyük küçük her türlü kazanımda olduğu gibi bu adım da işçi avukatların, haklarını almak uğruna yıllardır sürdürdükleri mücadele ile atılmıştır.

Bu adımlar; yaklaşık 5 yıldır stajyer ve işçi avukatların hakları için mücadele edenlerin katkılarıyla atıldı, 2008 yılında stajyer avukatların sosyal güvenlik hakkı için imza kampanyası düzenleyip meclise sunanlar, işçi avukatlık gerçeği henüz kabul görmeyen, yok sayılan bir olguyken sorunları dile getirmek için çeşitli şehirlerde irili ufaklı onlarca toplantı-forum-panel düzenleyenler tarafından atılmıştır.

Ülkenin dört bir yanından gelen işçi avukatlarca Meclis önünde, meydanlarda, adliyelerde düzenlenen eylemlere omuz verenlerce, 1 Mayıs meydanlarında işçi avukatlar pankartıyla yürüyenlerce atılmıştır. 2009 yılında Hatay'da, 2011'de Muğla'da, 2013'de Bursa'da düzenlenen Genç Avukatlar Kurultaylarında işçi avukatların sesini yükseltenlerce atılmıştır. Duruşma beklerken adliye koridorlarında, kalemlerde, haciz arabalarında ellerinde taleplerinin yer aldığı imza metniyle avukatlara ulaşmaya çabalayan, yüzlerce avukattan ve stajyer avukattan imza toplayan İşçi Avukatlarca atılmıştır. İşçi Avukatların taleplerine imzalarıyla destek veren bini aşkın meslektaşımızla atılmıştır.

Ve bu mücadeleyi verenler şimdi Barolar Birliği'nce kabul edilen yönergenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin, işçi avukat ile işveren avukat arasında imzalanacak tip sözleşmenin meslek örgütünce bir zorunluluk olarak kabul edilip denetiminin yapılacağı ve uyulmaması halinde yaptırım uygulanacağı bir mekanizma kurulmasının takipçisi olacaktır. Barolar Birliği nezdinde kurulacak olan genç-işçi avukatlara yönelik organların da bu yönde harekete geçmesi için çaba gösterecek, işçi avukatların tüm ekonomik ve sosyal haklarının tanınması için mücadele etmeye devam edecektir.

Avukatlar tarih boyunca toplumsal mücadelelerin dinamik birer öznesi olagelmiştir, işçi avukatlar verdikleri sınıf eksenli mücadeleyle bu tarihte artık yeni bir cephe açmıştır.

İşçi avukatlar sınıf mücadelesinde de yeni bir cephe açmıştır.

Buradan tüm işçi avukat meslektaşlarımıza söz veriyoruz, yok sayılan tüm haklarımızı almak için daha çok çalışacak sesimizi daha gür çıkaracağız.

Tüm işçi avukatları mücadelemize, kendi sınıf mücadelelerine omuz vermeye çağırıyoruz!

İŞÇİ AVUKATLAR

 

adaletvesosyalizm

Hits: 892