Anayasayı Kim Yapar?

~ 29.09.2013, Ercan YEŞİLYURT ~

Anayasayı anayasa hukukçuları yapar. Millet ya da temsilcileri anayasa yapamaz. Nasıl inşaatların projelerini mimarlar çizer, hesaplarını mühendisler yapar ve şantiyeleri yine bu teknik kadrolar yönetirse, anayasayı da anayasacılar yapar. Aynen ameliyatları tıp doktorlarının yaptığı gibi. Bu bir uzmanlık işidir. AKP’liler “Anayasayı millet yapar, biz milletin anayasasını yapacağız” diyorlar. Muhalefetteki siyasiler de, olur mu öyle şey millet ne anlar, bu iş uzmanların işidir diyemiyor. Bunu milleti aşağılamak olarak görüyorlar herhalde. Şimdi Meclis’te komisyon başkanlığını Burhan Kuzu’nun yaptığı, her partinin eşit sayıda üyeyle katıldığı beyhude bir çalışma yapılmakta. Burhan Kuzu diyor ki “Başkanlık sistemini kabul edin, seçim barajını kaldıralım.” Tayyip Erdoğan diyor ki “Komisyon 48 maddede uzlaştı gelin bunları Meclis’ten geçirelim.” Bu tam bir cehalet ve ticari bakıştır, ne koparırsam kâr demektir.
Ülkemizdeki sağcıların sürekli karşı çıktığı, ama nesine, hangi maddelerine ya da kurgusuna karşı olduklarını söylemedikleri - bilmedikleri 1961 Anayasası nasıl yapıldı ve kim yaptı? 27 Mayıs 1960’ta yönetime el koyan askerler, ülkedeki anayasa hukukçularını Ankara’da toplamış ve 20 kişilik bir komisyon oluşturmuşlar. Yönetimin başı olarak
Cemal Gürsel, anayasa hukuku hocalarına “Biz üniversiteye inanıyoruz. Yalnız inanmıyoruz, iman ediyoruz. Sizi çağırmamızın sebebi şudur: Bize derhal yeni bir anayasa yapın... Hazırlayacağınız anayasanın muhtevası konusunda hiçbir tesirde bulunmak istemiyoruz... Öyle bir anayasa yapın ki bir daha ihlali mümkün olmasın, dinin istismarına imkân bırakmasın.” Komisyon yeni anayasayı iki ayda hazırladı.
Yirmi yıl yürürlükte kalan anayasa, demokrasiden nasibini almamış sağcılar tarafından önce 1971’de hırpalandı. Sonra 1980’de
Kenan Evren’ce yok edildi. Yargı denetimini, güçler ayrılığını kabul edemeyen ve bu anayasayla ülke yönetilemez diyen Demirel hem 12 Eylül darbesinin zeminini hazırladı hem de anayasanın yok edilmesini sağladı.
1961 Anayasası, yapanlar ve destek verenlerce bugüne kadar hep savunulmuştur. Çünkü bu anayasayı yapanların siyasi kimlikleri yoktu. Onlar sadece hukukçular olarak ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmışlardı. Hiçbir siyasi endişe taşımadan... 12 Mart 1971’de Başbakan
Nihat Erim, “Bu Anayasa lüks, değiştirilmelidir” deyince Mümtaz Soysal, bilim adamı duyarlılığıyla Erim’i ziyarete gitmiş, değişikliğin yanlış olacağını söyleyerek tartışmış. Bu duyarlı tavır bile “medeni cesareti yüksek” diye Anayasaya Giriş Kitabı davasında iddianameye yazılmış; suçlama olarak tabii ki.
Ben, bugün hâlâ niye sağcı olduğunu anlamadığım
Hüsamettin Cindoruk dahil tüm sağda konuşlanmış kendilerine hukukçu diyenlerden 1961 Anayasası’na niye ve anayasanın nesine karşı olduklarını merak ediyorum. Ne olur benim bu merakımı giderin. Buna Burhan Kuzu dahil değildir. Nasıl Orhan Aldıkaçtı Kenan Evren’in yazıcılığını yaptıysa, Kuzu’da Tayyip Erdoğan’ın yazmanı gibi.
Denemesi bedava; Tayyip Erdoğan dese ki parlamenter sistem iyidir, Burhan Kuzu onu savunacaktır. Birkaç gün sonra, en iyisi başkanlık sistemi dese onu savunacaktır. Hatırlatayım: 1982 Anayasası yazılırken, Anayasa Komisyonu Başkanı Aldıkaçtı’nın
“Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası” kitabının 4 baskısı yapılmıştı. Aldıkaçtı kitapta hiç kimsenin savunamayacağı kadar 1961 Anayasası’nı savunuyordu. Yani o kadar tutarlıydı! Ben onları birbirlerine çok benzetiyorum. En iyisi siz anayasa yapmaktan vazgeçin.

Ercan YEŞİLYURT | Tüm Yazıları
Hits: 4975