TBB'DEN 3 ÖNEMLİ ADIM

~ 31.07.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi, kısa süre içerisinde üç alanda önemli projeleri hayata geçiriyor.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı, bu konulara ilişkin olarak Adaletbiz’e önemli açıklamalarda bulundu.

Bir kısmı uygulanmaya başlanan, bir kısmı da 2013 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacak olan TBB projeleri avukatlara oldukça önemli maddi ve mesleki kazanımlar sağlıyor.

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENCE ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR:

Tüm Avukatlara Munzam Emekli Maaşı…

TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı’nın verdiği bilgilere göre;

Yılbaşı itibariyle meslekte 20 yılını doldurmuş ve 70 yaşında olan tüm avukatlara munzam emeklilik getirilecek. 70 yaş sınırı zaman içerisinde kademeli olarak 65 yaşına kadar düşürülecek. Ancak 65 yaş uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için aktif avukatlardan 7-8 TL. gibi bir kesinti yapılması söz konusu olabilecek. Yakın zamanda yapılacak TBB olağanüstü genel kurulunda kesinti yapılması konusunu genel kurula sunulacak.

Vergi kaydı olsun olmasın baroya kayıtlı tüm avukatlara ödenmesi düşünülen munzam ekmelilik maaşının, vergi kaydı olmayanlara (fiilen avukatlık yapmayan) daha yüksek, aktif avukatlık yapanlara ise daha düşük olmak üzere 70 yaşını doldurunca ödeme yapılmaya başlanacak. Bu miktarın aylık 400 TL civarında olabileceği ön görülüyor.

Sağlık Yardımlarındaki İyileştirmeler…

Avukatların halen yararlanmakta olduğu sağlık yardımlarında da iyileştirmeler yapılıyor. Sadece yatarak tedavilerde olmak üzere, %20’si avukat tarafından karşılamak üzere anlaşmalı hastanelerden alınan sağlık hizmetinde başlangıç olarak %20’lik avukat katkısı kaldırılıyor. Yeni hastaneler sisteme eklenecek. Bunun yanında eş v e çocuk gibi bakmakla yükümlü olunan kişilerin de bu sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasını sağlayacak şekilde yönerge değiştirildi. Bu gün itibariyle yılda kişi başına 120 TL. ödemek koşuluyla ve 6 ay sonra başlamak üzere eş ve çocuklar da avukatların yararlandığı tüm sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

Pul paralarından oluşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun kaynakları da daha çok bu tür doğrudan avukata yönelik hizmetlere tahsis edilecek. Fon kaynakları kullanılarak Barolara bina yapma konusunda değişik bir uygulama başlatılacak. TBB yönetimi başlayan projeleri devam ettirecek. Ancak bundan böyle gelecek yeni talepler için bu fonun belli bir yüzdesi ayrılarak, fon kaynakları öncelikle avukata doğrudan fayda sağlayacak iş ve projeler için kullanılacak.

 

MESLEKİ KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ ÇALIŞMALARI:

İki Aşamalı Avukatlık Sınavı…

Sınav için yasa değişikliği gerektiğine dair görüşler bulunduğunu, kendisinin de katıldığı diğer görüşe göre ise bunun için yasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını, zira sınavı kaldıran kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında bunun hukuk devletinde olamayacağı, bütün dünyada sınavın olduğu hususuna vurgu yapıldığını, ifade eden TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı’nın bu konudaki açıklamalarına göre;

Yönetmelik değişikliği yapılarak iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaya konulacak. İlki staj eğitiminin başlangıcında ve diğeri avukatlığa kabulde bir değerlendirme şeklinde olacak. Mali Müşavirlerde olduğu gibi olacak. Bu konuyla ilgili çalışmaları TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler yürütüyor. Sınavın Anadolu Üniversitesi’nce yapılması muhtemel… Yönetmelik değişikliği çalışmaları Genel Sekreter tarafından tamamlandı. En kısa sürede yapılacak Yönetim Kurulu toplantısıyla bu konuda karar alınarak sınav sistemi hemen uygulanmaya başlanacak.

Bağlı çalışan Avukatlar Sorunu…

TBB bir avukat yanında çalışan avukatlar, yani kendilerini işçi avukatlar diye adlandıran avukatlar için, bir yönerge taslağı hazırladı. Çalışan ve çalıştıran avukatın hak ve hukuku bu yönerge ile saptanıyor. TBB bu çalışma kapsamında tip sözleşmeyle avukatlar arasındaki iş ilişkisine müdahale etmiş bulunuyor. Uygulanması için de mevzuat haline getirilip disiplin hukuku ile de yaptırama bağlanacak… Hazırlanan Yönerge taslağı baroların görüşüne sunularak 5 Ağustos’a kadar da süre verildi. Barolardan gelecek görüşe göre yönerge de kabul edilecek. Yönergeye göre, bu tür çalışmalar için asgari bir ücret olacak, ancak bu asgari ücret avukatların bağlı bulundukları baroya göre değişiklik gösterecek. Her baronun çıkarmış olduğu bir asgari ücret tarifesinde miktar belirlenecek ve bu miktar geçerli olacak. Yani her baro, kendi bölgesinde çalışan avukatların başka bir avukat yanında çalışması halinde alacağı ücreti, tavsiye niteliğinde olmak üzere asgari ücret tarifesiyle belirleyecek.  Bu çalışma kapsamında hazırlanan ve çalışan ve çalıştıran avukat arasında imzalanacak TİP sözleşmeler bağlı bulunulan Baro ’ya verilecek ve çıkacak uyuşmazlıklar Baro tarafından çözümlenecek.

Adalet Bakanlığı İle Diyalog Komisyonu…

Av. Başar Yaltı, Adalet Bakanlığı ile TBB arasında bir diyalog komisyonu kurulduğunu, bakanlıkla ilişkileri yürütmek ve sorunları çözmek amacıyla kurulan bu komisyonun başında TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler ’in olduğunu da sözlerine ekledi.

ADALETBİZ / Yeşim TURAN

Komisyonun çalışmalarının ilk sonuçları TBB internet sayfasında duyuru şeklinde avukatlarla paylaşıldı. 

Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçları hakkında duyuru için tıklayınız.

(AdaletBiz)

Hits: 885