Milli Merkez atağa kalkıyor!

~ 20.04.2013, Mustafa MUTLU ~

İki yıl önceki genel seçimlerden hemen sonra Meclis çatısı altında bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Bazı sivil toplum kuruluşları da bunun üzerine aynı günlerde Milli Anayasa Forumu altında toplantılar düzenlemeye başladılar.

Bunun için bazı milletvekilleri, TBMM dışındaki bazı siyasi partilerin temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve vakıflar gibi demokratik kitle örgütleri ile bazı gazeteciler bir araya geldi.

İlk toplantı 22 Ekim 2011’de İstanbul’da yapıldı. Bunu 75 bin kişinin katıldığı 151 toplantı daha izledi. Toplantıların 50’si illerde, 92’si ilçelerde, 10’u da mahalle ve köylerde gerçekleştirildi.

Atatürk’te birleşmek!

Forum, Türkiye çapında düzenlediği etkinliklerle, “bölücü Anayasa girişimi”ne karşı önemli bir kamuoyu oluşturmayı başardı. 28 Nisan 2012’de Ankara’da “Atatürk’te Birleştik” sloganıyla ve 3 bin kişinin katıldığı bir toplantıyla “resmi bir kimliğe” bürünmeye başladı.

O toplantının sonunda oy birliğiyle yayınlanan bildiride, “Günümüz Anayasası’na göre seçilmiş olan bu Meclis’in, tamamen yeni bir Anayasa yapmaya hakkı ve yetkisi yoktur. İktidarın tek amacı, 1982 Anayasası’nı bahane ederek, ‘bölünme anayasası’nı topluma dayatmaktır’ denildi.

Başkanlığını deneyimli siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk’un üstlendiği Milli Anayasa Forumu, bu 23 Nisan’da ise yeni bir kimliğe bürünecek. O gün saat 14.00’te Ankara’daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Milli Merkez Kurultayı’nda yapılanmanın statüsü de belirlenecek.

Milli Anayasa Forumu Başkanı Hüsamettin Cindoruk, “Bu anayasayı ihlal etmeye, bu anayasayı değiştirmeye güçleri yetmeyecek” diyor ve ilerleyen yaşına karşın tüm Türkiye’yi adım adım dolaşıyor.

Milli Merkez yapılanmasına CHP’den ve MHP’den bazı milletvekilleriyle genel merkez ve örgüt yöneticileri, İşçi Partisi, DSP, DP, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası gibi pek çok demokratik kitle örgütü destek veriyor.

Bu Kurultay’da, Milli Anayasa Forumu’nun 152 toplantısını kapsayan faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu seçilecek...

Seyirci kalmamak...

Mevcut partilerde bir araya gelemeyen muhalefeti toparlamak amacıyla yola çıkan Milli Merkez’in “partilerüstü bir halk hareketi” olarak mı kalacağı ya da yola siyasi parti olarak mı devam edeceği bu toplantıda belli olacak...

Açıkça yazmakta yarar var:

Bu hareket başarılı olur ya da olmaz...

Ama en azından bunca insan taşın altına elini koyuyor ve olup bitene seyirci kalmıyor!

İktidar korkusundan herkesin saklanacak delik aradığı bir dönemde tek başına bu bile az şey mi?
 

Öncüler!

Milli Merkez’in Düzenleme Kurulu’nda yer alan isimler ise şöyle:

Hüsamettin Cindoruk, Yekta Güngör Özden, Mümtaz Soysal, Ali Topuz, Ufuk Söylemez, Kemal Anadol, Şahin Mengü, Necla Arat, Kemal Alemdaroğlu, Ferit İlsever, Zekeriya Beyaz, Ümit Ülgen, Haluk Dural, Fevzi Durgun, Sönmez Targan, Ataol Behramoğlu, Göksan Soner, Türker Ertürk, İlker Yücel, Erdoğan Özer...

 

GÜNÜN SORUSU

Sorum size:

Bugün sırf Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak için aynı çatı altında bir araya gelebilen sağ ve sol kanattan isimler bu işi on yıl önce becerebilseydi; bugün yaşananları yaşar mıydık?‘Milli Merkez’in ilkeleri

Milli Merkez’in 23 Nisan’daki toplantıda oylanacak ilke ve amaçları özetle şöyle belirlendi:

- Vatan bir bütündür bölünemez; ‘tekil devlet’ esastır.

- “Erkler Ayrımı” esastır.

- Vatandaşlık; din, mezhep ve etnik kökene dayalı olamaz.

- Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes ortak ulusal kimlik olarak Türk’tür.

- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

- Laiklik ve demokrasi, vazgeçilmez ilkelerdir.

- Devlet hiçbir dinin ve mezhebin yandaşı olamaz.

- Devrim Yasaları korunup geliştirilmelidir.

- Eğitim; demokratik, laik ve bilimseldir.

- Hukukun üstünlüğüne dayanan bağımsız, yansız, adil cumhuriyet yargısı hızla oluşturulmalıdır.

- Planlı ve karma ekonomi benimsenmelidir.

- Toprak ve tarım reformuyla köylüye özgürlük sağlanmalıdır.

- Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeli, genel başkan egemenliğine son verilmeli, siyasi partilerde ön seçim yapılmalıdır.

- Seçim Yasası değiştirilmeli ve seçim barajı kaldırılmalıdır.

- Düşüncenin açıklanması önündeki her türlü engel kaldırılarak basın özgürleştirilmelidir.

- İşçiler, memurlar ve tüm emekçilerin sendikal örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.

- Anayasa’nın başlangıç bölümü, ilk 4 maddesi ve 174’üncü maddesi değiştirilemez.

- Başkanlık sistemi asla kabul edilemez.

(GazeteVatan)

Mustafa MUTLU | Tüm Yazıları
Hits: 861