Rektör Laçiner'e bazı sorular...

~ 25.02.2013, Necdet SARAÇ ~

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Laçiner, 14 Ocak 2013 tarihli “İktidarın Rektörü; Sedat Laçiner Vakası” başlıklı yazıma karşı gazetemize noter aracılığıyla bir ihbarname göndermiş ve şunları belirtmiş:

“Necdet Saraç’ın köşe yazısında yer alan ifadeler gerçeği yansıtmadığı gibi, tamamen karalama ve iftira niteliği de taşıdığından söz konusu yazı hakkında Basın Kanunu gereğince düzeltme ve cevap hakkımızı kullanma zorunluluğu doğmuştur. (…) Rektör kelimesi, ancak bilimsel düzeyde en yüksek eğitim veren kurumların başındaki kişiyi ifade eder. ‘İktidarın Rektörü’ diye bir kavram yoktur, olamaz da. Dolayısıyla haberdeki başlık ve içerik tamamen kötü niyetle, kurumu ve kişileri yıpratmaya yönelik olarak kaleme alınmıştır. Gazete haberinde kullanılan kelimeler ve yer alan ifadeler kamuoyunu yanlış ve yanlı bilgilendirme çabaları hem üniversitemize, hem de Üniversite Yönetimine büyük ölçüde zarar vermiştir.

Köşe yazısında konu edilmeye çalışılan işçiler, Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu meselesi, soruşturmalar ya da görev süreleri sona erenlerle ilgili işlemlere ilişkin hususlar, gündeme geldiği zamanlar itibariyle Üniversitemizce sürekli cevaplandırabilmiş ve her zaman da gönül rahatlığıyla cevaplandırılabilecek konulardır. Zira yasaların gerektirdiği işlemler yine yasalara uygun olarak yapıldığından Üniversitemiz Yönetimince verilemeyecek hiçbir hesap bulunmamaktadır. Ayrıca, yazıda belirtilen kurumlarla kavgalı olma durumu, çamur at izi kalsın mantığıyla yazılmış olup, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, asılsız ifadelerdir.

Belirtilen tüm açıklamalar karşısında Gazetenizin, bir haber yaparken, habere konu olan konuşma metninin bütünlüğünü ve anlamını bozmayacak şekilde alıntı yapacağına, doğruluğunu araştırarak tüm kanıtlarıyla ortaya koyacağına, kişilerin ve kurumların manevi şahsiyetlerine zarar vermeme konusunda azami dikkat ve özeni göstereceğine inancımızı belirtir, Basın Kanunu 14.maddesindeki hükümlere riayet edilerek cevap ve düzeltme metnimizin Gazetenizde yayınlanması konusunda gereğini rica ederim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vekili Av. Emel Şahinkaya”
 

                                                                                         * * *

Sayın Rektör yazdıklarımın “gerçeği yansıtmadığını, tamamen karalama ve iftira niteliği taşıdığını” belirtmiş ve arkasından da “bu konular her zaman gönül rahatlığıyla cevaplandırılabilecek konulardır” demiş, ancak her nedense yazdıklarımın hiçbirine somut bir cevap vermemiş ve yalnızca yorum yapmış… Hem bu “iftira” suçlamasını ortadan kaldırmak, hem de “soruları rahatça cevaplayacağını” bildiğim için, buradan bir kez daha kendisine sormak istiyorum:

 

1)     Türkiye’de ilk kez bir şehirde, KESK, DİSK, TMMOB, Tabip Odası, ÇGD ve ÜKD gibi kuruluşların şubelerinin veya yerel temsilciliklerinin doğrudan bir rektörü yani sizi hedef alarak, bir yürüyüş ve miting düzenledikleri ve sizin istifanızı istedikleri doğru mudur, yoksa yalan mıdır?

2)     Bu yürüyüşe katılanlar ve destek verenler arasında CHP Çanakkale Milletvekilleri Ali Sarıbaş ve Serdar Soydan, Erenköy Belediye Başkanı Alaaddin Özkurnaz ve eski Çanakkale Belediye Başkanı İsmail Özay gibi isimlerin olduğu ve sizi “imzasız mektup ve asılsız ihbarlarla soruşturmalar açmakla, sendikalı işçileri işten çıkarmakla, bazılarını sürmekle” eleştirdikleri, istifanızı istedikleri doğru mudur, yoksa yalan mıdır?

3)     Sizin, Çanakkale’deki Sanayi ve Ticaret Odası, Çanakkale Barosu, Ziraat Odası gibi kuruluşların yanı sıra birçok sivil toplum örgütüyle kavgalı olduğunuz doğru mudur, yoksa yalan mıdır?

4)     30 yaşından itibaren merdivenleri beşer onar atlamanız, Ortadoğu’ya yönelik çeşitli araştırma kurumlarında başkan olmanız ve 38 yaşında rektör oluşunuz, acaba doğrudan sizin yeteneğiniz, çalışkanlığınız ve zekânızla mı ilgilidir, yoksa bu hızlı yükselişte iktidarla olan “siyasi akrabalığınızın” bir rolü var mıdır?

5)     Sayın Laçiner, size son olarak da şunu sormak istiyorum: Sizin bir “Ortadoğu uzmanı” olduğunuz söyleniyor. Bir “Ortadoğu uzmanı” olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a ne zamandan beri “Esed” demeye, Başbakanla neredeyse tıpa tıp örtüşen Ortadoğu ve mezhep yorumları yapmaya başladınız? 

(Yurt Gazetesi)

Necdet SARAÇ | Tüm Yazıları
Hits: 1107