TÜRKİYE 2015'TE BÖYLE YÖNETİLECEK

~ 08.02.2013, Mehmet TEZKAN ~

Üç aşağı beş yukarı iktidar partisinin nasıl bir Türkiye istediği ortaya çıktı..
Nihai hedef başkanlık sistemi..
Yeni anayasa için verdikleri tüm öneriler ‘başkan’a göre ayarlanmış.
Mesela Anayasa Mahkemesi’nin sadece yasalar ve başkanlık kararnamelerine bakması öngörülüyor..
Diyelim ki; Anayasa Mahkemesi ‘başkanlık kararnamesini’ Anayasa’ya aykırı buldu..
Yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek..
Anayasa’ya neden aykırı bulduğunun gerekçesini yayımlayana kadar ‘başkanlık kararnamesi’ yürürlükte kalacak..
Başkan o sürede dilediğini yapacak.. Maksat hasıl olacak..
Bu arada, Anayasa Mahkemesi’ne zırt pırt başvurunun yolu da kapanıyor.. Ana muhalefetin elinden bu hak alınıyor..
Yargıtay ile Danıştay lağvedilecek.. Yerine temyiz mahkemesi kurulacak..
*
Bir an için iktidar partisinin amacına ulaştığını farz edelim.. Anayasa’yı istediği gibi değiştirdiğini varsayalım..
Bundan sonrası şöyle gelişecek..
Başkanlık seçimiyle milletvekili seçimi aynı anda yapılacak.. İki seçim ayrı ayrı olmaz.. Milletvekilleri başsız kalır, sahipsiz kalır.. Dağınıklık olur..
Başkan olacak kişi Meclis çoğunluğunu da elinde tutsun ki..
Başkan olacak kişi partisinin milletvekili adaylarını belirlesin ki iş sağlam olsun!..
Diyelim ki hepsi oldu..
Sonra..
Sonrası kolay.. Mesela Anayasa Mahkemesi üyelerinin sekizini başkan doğrudan seçecek, dokuzunu ‘başkan’ın milletvekili yaptığı kişiler seçecek..
Hepsini başkan seçmiş olacak..
HSYK da öyle 22 üyeden ikisi adalet bakanı ve müsteşar.. Başkan’ın atadığı kişiler.. Kalan 20 üyeden sadece altısını savcılar ve hâkimler seçecek.. Gerisini başkan ve ‘başkan’ın seçtirdiği milletvekilleri..
Temyiz mahkemesi üyelerini ise bu HSYK ile ‘başkan’ belirleyecek..
Özet; herkesi ‘başkan’ atayacak..
*
İdareye geçersek, bakanlardan başlayın, valilere kadar uzanın.. Bütün atamaları ‘başkan’ yapacak..
Ülkeyi yönetmek için yeterli mi?
Değil.. Ne olur ne olmaz, gün olur mızıkçılık yapan olur diye bunun da tedbiri alınıyor..
‘Başkan’a yasa yapma yetkisi verilecek..
Başkan ‘yaz kızım ’ diye yasa dikte ettirip Resmi Gazete’de yayımlattı mı iş bitecek.
Sen istediğin kadar Anayasa’ya aykırı babayasaya aykırı de..
Gazoz!..
İktidarın düşü gerçekleşirse 2015 Türkiye’si böyle yönetilecek..

‘İç işimiz’ lafına sığınıp ayıplarla yaşayamayız

Herkesin söylediğini ABD Büyükelçisi de söyleyince kıyamet koptu..
Ne söylediğinden çok neden söylediği mesele edildi..
Üstüne vazife olmayan işlerle meşgul olmakla suçlandı.. ‘Haddini bil’ uyarısı yapıldı..
Peki, ne dedi de iktidar partisini kızdırdı..
Dediği özetle şu; çok uzun süredir hapiste olan milletvekilleriniz var, askeri liderleriniz terörist gibi cezaevine kondu, şiddet içermeyen gösteri yapan öğrenciler demir parmaklıklar arasında. ABD ve Avrupa mahkemelerinin buna anlam vermesi zor olacaktır..
Bu sözler iç işlerimize karışmak mı?
Bence değil..
O davaların dosyaları eninde sonunda AİHM’ye gitmeyecek mi?
Gidecek..
AİHM bir karar vermeyecek mi?
Verecek..
O karar ne olursa olsun kabul etmeyecek miyiz?
Edeceğiz..
Eee, nasıl iç işimiz!..
*
Avrupa Birliği altı ayda bir rapor yayımlıyor.. Bu konulara onlar da giriyor; eleştiriyor.. Gerçi raporu çöpe atıp yenisini yazdık ama olsun..
AİMH’nin kararlarını da çöpe atacak halimiz yok!..
*
Neyse mevzumuzun ana ekseni bu değil.. Mahkeme kararlarına çoğumuzun anlam verememesi..
Cumhurbaşkanı dahil..
Meclis Başkanı dahil..
Başbakan dahil..
Gösteriye, yürüyüşe, protesto eylemine katılana, pankart açana anında terör örgütü muamelesi yapılmasına kimse anlam veremiyor..
Hele hele eski Genelkurmay Başkanı’nın ‘terörist’ sıfatıyla hapiste yatmasını kimse içine sindiremiyor..
İki yıl boyunca koca orduyu bir terörist mi yönetti yani!..
*
Başbakan geçenlerde isyan etti.. O kararı verenler tarih önünde sorumludur demedi mi?
Eeee...
Gerçek buysa, el âlem söyledi diye kızmanın, celallenmenin anlamı yok..

(Milliyet)

Mehmet TEZKAN | Tüm Yazıları
Hits: 864