Osmanlı'nın En Ünlü İçoğlanı

~ 09.12.2012, Mine KIRIKKANAT ~

1442 yılında Osmanlı payitahtı Edirne, Sultanı ise Fatihin babası İkinci Murat.

Eflak Prensi Vlad Besarab, o yıl kardeşi Prens Güzel Radulla (Radu cel Frumos) birlikte babaları Ejderha Vlad (Drakula) tarafından Osmanlı Sultanına rehin olarak Edirne Sarayına gönderildiğinde, sadece 11 yaşındaydı.

İki rehin prense Edirnedeki sarayda çok iyi davranıldı, ilerde Osmanlıya hizmet eğitimini de Sultan Muratın içoğlanıkadrosunda aldılar

Ama Sultanın gözdesi Vladdı. Öyle ki genç prens sakalı bıyığı çıkıp içoğlanıkadrosundan emekli olunca; İkinci Murat kendisine 6 yıl süreyle duyduğu şefkatin karşılığını da cömertçe ödedi. 1448de 17 yaşına basan Vladı voyvoda unvanıyla bezeyip yanına bir ordu kattı ve Eflak tahtını fethe gönderdi.

***

Ama Osmanlı sultanları, her ne kadar aşk ile iş ilişkilerini birbirine karıştırsalar da enayi sayılmazlarİkinci Murat da pek sevdiği Prens Vladın kendisine bizzat verdiğiiçoğlanıeğitimine hoşlanarak mı, yoksa dişlerini sıkarak mı katlandığından pek emin değildi. Vladı Eflaka voyvoda gönderirken, kardeşi Güzel Radulu rehin tutarak Osmanlıya bağlı kalmasını sağlama aldı.

Ne var ki Vlad Besarab, önce velinimetinin ordusuyla alıp iki ay sonra yitirdiği, ardından tekrar oturduğu Eflak tahtına iyice yerleşip, kaidesini artık güvencede hissettiği an Rehin kalan kardeşi Radulu gözden çıkararak Osmanlıya isyan bayrağını çekti.

Artık 31 yaşındaki Eflak Voyvodası Vladın başkaldırdığı payitaht İstanbul olup, sahibi de enfiye kutusunda kurutulmuş gül yaprakları koklamayı pek sevenFatih Sultan Mehmetti.

***

Prens Vlad, 1462 başından itibaren İstanbuldan gelip de karşısında sarığını çıkarmayı reddeden tüm elçi ve ulakların sarığını kafalarına çiviyle çaktırdı. Tuna boylarına ordu kaldırıp 30 binden fazla Osmanlıyı kazığa geçirdikten sonra Eflak ve Boğdanda Romence Kazıklıanlamına gelen Tepeş lakabını aldı.

Osmanlıcada ise çocukluğunda maruz kaldığı tacize gönderme yapan Kalleş, İbne, Süzgeç, Götveren lakaplarıyla ya da Kazıglu Bey diye anılıyordu. (Kaynak: Matei Cazacu, Prens Drakulanın Tarihi”, Droz, 1988)

Çoğu Batılı tarihçinin uzun zaman anlam veremediği bu lakaplardan özellikle dördüncüsü, Almanca sanılıp yüzyıllarca Gotverendiye söylendi!

Fatih Sultan Mehmet, babasının eski gözdesinin uçan kaçan Osmanlıdan kazıkla çıkardığı içoğlanlığıhıncını öğrenince gazaba gelip, Eflak Voyvodası Vlad Tepeşe karşı düzdüğü ordunun başına kimi geçirdi biliyor musunuz? İçoğlanıyken aldığı eğitime sadakat gösteren rehin kardeşi, Güzel Radulu

***

Osmanlı ordusu Eflakı aldı, Güzel Radul 15 Ağustos 1462de voyvodalık tahtına oturdu ama, kazıkçı kardeşini ele geçiremedi. Vlad Tepeş, sığındığı Macarlar tarafından esir alındı. 12 yılın sonunda serbest bırakıldığında, yine Eflaka dönüp 1476ya kadar voyvoda olarak hüküm sürdü. Aralık ayında Osmanlı ordusuyla girdiği savaşta öldürüldü ve 300 askeri kazığa geçirilirken, Vladın kesilen kafası Fatih Sultan Mehmete gönderildi.

Ama Vlad Tepeşin ardında bıraktığı kazıklı ve kanlı efsane, 1897 yılında Bram Stokera, kurgusal romanı Drakuladaki ölümsüz kont, ancak kalbine kazık çakılarak yok edilebilen vampir karakterini esinledi. Romanyanın Transilvanya bölgesi, Francis Ford Coppola başta olmak üzere romanın sinemaya uyarlandığı pek çok filmle birlikte dünyada Kont Drakulanın ülkesi olarak tanındı.

‘G’ NOKTASI

Dünyadaki hiçbir imparatorluk tarihinde, Osmanlı Sarayındaki kadar beşik cinayeti işlenmemiş, hiçbir imparator ve kral, Osmanlı sultanları kadar çok oğul katletmemiştir. Hatta Batılı saraylarda veliaht olmasın diye oğul ve kardeş katli parmakla gösterilecek kadar azdır. Çünkü hiçbirinin tekeşli evlilik dışı ilişkileri ve metres sayısı; odalık, cariye, nikâhlı nikâhsız eşle dolup taşan Osmanlı haremi kadar kalabalık olmayıp, peydahlanan çocuk sayısı da sultanlarınki kadar yüksek değildir. Biseksüel ve pedofil egemen sayısı da öyle

2012 yılında Osmanlı tarihindeki tahta rakip oğul ve kardeş katlini vacip kılan uygulamayıDevleti böldürmemek için akılcı bir yöntemdidiye sunmak, gericiliğin vahşi zihniyetidir. Günümüz Türkiyesine dayatılan genel cehalet ve özel tarih karartmasıda, zaten Down sendromluolması arzulanan halkın, Yahu İngiltere İmparatorluğunda tahta rakip oğul ve kardeş katli vacip değildi. Acaba Osmanlıdan daha uzun sürmeyi, hem de bölünmeden nasıl başardıdiye sorgulamaktan bile aciz kılmaktadır.

Muhteşem Yüzyıl dizisine saldırmaktankardeş katliyasasının övülmesine, topluma yutturulmaya çalışılan Osmanlı güzellemesinin tamamı, çokeşliliği sorgulatmamak ve hatta yakın tarihte yeniden geçerli kılmak için yapılmaktadır.

 

İntikam, aşağılanmış benliklerin silahıdır.

ALICE BRUNEL ROCHE

 

9 Aralık 2012 - Cumhuriyet

Mine KIRIKKANAT | Tüm Yazıları
Hits: 6939