Aman dedim Başkanım.. Oy verdiğime pişmanım..

~ 25.11.2012, Selahattin DUMAN ~

Pazar günleri bile çalışıyor, görevlerimizi aksatmıyoruz.. Memleketin düşünen beyinleri yan gelmiş yatarken biz burada yeni Başkanlık Sistemi ve Anayasa’ya katkıda bulunmak üzere kafa patlattık.. İyi de iş çıkardık hayırlısıyla..

Başkanlık sistemi tartışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde herkese görev düşüyor..

Aklı ereni ermeyeni, ağzı laf yapanı konuşup tartışırken “sığır gibi” bakınıp durmak olmaz..

Sen de elini taşın altına koyacaksın..

Bunları düşünüp bir kararın eşiğine geldim..

Vatanına milletine bağlı, büyüklerine amirlerine saygılı, küçüklerine sevgili, TOKİ’ye uyumlu bir vatandaş olarak üzerime düşeni yapmaya karar verdim..

Tam bir haftadan beri “Türk İşi Başkanlık Sistemine..” nasıl bir katkı yapacağımı düşünüyordum..

Bir Anayasa değişikliği taslağı hazırladım.. Bu işte çalışanların dikkatine aşağıda sunarım..

BAŞKANLIK FASLI

Madde 1- Başkan, beş yıl için, halk oyuyla seçilir..

Madde 2- Başkan seçilirken halk oylaması açık, oy sayımı ise “tartışmalara yol açmamak için” gizli yapılır..

Madde 3- Başkan’ın görev süresi sınırsız olup her beş yılda bir kamu maliyesini “seçim masrafından kurtarmak için Meclis tarafından uzatılır..

Madde 4- Başkan icraatlarından dolayı yargılanamaz.. Anayasa’nın bu maddesi, Başkan’ın ceza-i ehliyeti bulunmadığını peşinen kabul eder..

Madde 5- Bir suçlama söz konusu olduğunda Başkan, yargılanıp yargılanmayacağına kendisi karar verir..

Madde 6- Anayasa’ya göre ceza-i ehliyetinin bulunmaması halini bahane edip Başkan’la dalga geçmek Anayasa ihlâl suçudur..

Madde 7- Başkan haklıdır..

Madde 8- Başkan her zaman haklıdır..

Madde 9- Başkanın haksız olduğu durumlarda yedinci ve sekizinci maddeler uygulanır..

Madde 10- Bu ihtiyaç halinde kullanılacak “Geçici dönem maddesi” olup dönem boyunca boş durur.. İhtiyaç olduğunda Başkan tarafından doldurulur..

MİLLETVEKİLLERİ

Madde 11- Milletvekili adayları Başkan tarafından belirlenir.. Açık oylama ve gizli tasnifle seçilir..

Madde 12- Milletvekili seçilmek için “sigara tiryakisi” olmamak” ve toplumun göz zevkini bozacak derecede “obeziteye eğilimli” olmamak şarttır..

Madde 13- Milletvekilleri memleketin genel sorunları üzerine fikir beyan edemez, Başkanlık icraatını eleştiremez..

Madde 14- Meclis Başkanlığı tarafından dağıtılan “milletvekili rozetlerinden” büyükşehir belediyeleri veya sair belediyeler “tabela vergisi” alamaz..

Madde 15- Milletvekili arabasının yolu trafikte kesilemez..

Madde 16- Seçilmiş milletvekilleri, kendilerini zor duruma düşüren kamu görevlilerini “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek uyarma hakkına sahiptir..

Madde 17- Milletvekilleri, Meclis’e seçildikleri günkü görüntüleriyle devam etmek zorundadır.. Milletvekili, Başkan’ın özel izni olmadan estetik yaptıramaz, saç ektiremez..

Madde 18- Saç ekimi yaptırmak isteyen milletvekili için Başkanlık izninden başka, Tarım Bakanlığı’ndan “ekici belgesi” alma şartı aranır..

Madde 19- Milletvekilleri televizyon dizilerinde yan karakter olarak oynayamaz.. “Yetenek Sizsiniz..” veya “Türkiye Yıldızını Arıyor..” türünden programlara yarışmacı olarak katılamaz..

Madde 20- Milletvekili, seçildiği yörenin takımlarının iç saha maçlarında amigoluk yapamaz..

Madde 21- Milletvekili her hangi bir nedenle “açlık grevi” yapamaz..

Madde 22- Milletvekilleri, meclis oturumlarında “şaka için dahi olsa” bir diğer milletvekilinin gözüne biber gazı sıkamaz..

MECLİS FASLI

Madde 23- Meclis beş yüz elli milletvekilinden oluşur.. Beş sene için halk oyuyla seçilir..

Madde 24- Meclis, hiçbir şekilde Başkan’ı denetleyemez.. Ancak kendisini denetleme konusunda Başkan’a danışmanlık hizmeti verir..

Madde 25- Meclis’in birinci görevi, kendilerini oraya seçen Başkan’ı seçmektir..

Madde 26- Bu görev beş yılda bir yapılır..

Madde 27- Başkan istediği zaman Meclis’i feshetme yetkisine sahiptir..

Madde 28- Meclis, Başkan’ın işine karışma durumunda kendi kendini feshetmiş sayılır..

Madde 29- Meclis oturumları sırasında üyelerin çiy köfte yoğurması, yaptıkları köfteleri atıp tavana yapıştırması yasaktır..

Madde 30- Milletvekilleri, kendi sekreterlerini kendi özgür iradeleri ile seçerler..

Madde 31- Milletvekilleri, Başkan ile karşılaştıklarında hazır ol vaziyetine geçmek zorundadır.. Bu durumlarda vekillerden; iki ellerini kapalı şekilde pantolonlarının yan dikişi üzerine getirip “esas duruş” göstermeleri beklenir..

Madde 32- Milletvekilleri çağrıldıklarında veya bir isteklerini iletmek üzere Başkan tarafından kabul edildiklerinde “Peymane duruş..” gösterirler.. Bunun için ellerini göbek üstünde kavuşturup, sağ ayakkabının burnunu sol ayakkabının üzerine koyar ve yarım boy büküşü ile önlerine bakarlar.. (Diğer ayrıntılar iç tüzükte belirlenir..)

Madde 33- Milletvekilleri kendi başlarına fikir beyan edemezler..

Madde 34- Milletvekillerinin Başkan tarafından ileri sürülen fikirleri, savunma hakları engellenemez..

Madde 35- Bu ihtiyaç halinde kullanılacak “Geçici dönem maddesi” olup, dönem boyunca boş durur, ihtiyaç halinde Başkan tarafından doldurulur..
 

 

***İş bu taslak antik filozof Platon’un aşağıdaki sözlerinden esinlenerek “kamu bimarına” hazırlanmıştır.. Yan etkisi yoktur..

(...) Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir ancak milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için iyi eğitim görmüş olması şarttır..

Halk övülmeyi sever.. O yüzdendir ki ağzı laf yapan demagogların peşinden gider..

Oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebileceği sanılır.. Oysa demokrasi eğitim işidir.. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçildiğinde demagoglar türer.. Demagoglardan da diktatörler çıkar.. (...)

 

(GazeteVatan)

Selahattin DUMAN | Tüm Yazıları
Hits: 793