Enver Paşa Tuzağı

~ 06.10.2012, Nilgün CERRAHOĞLU ~

Dünkü gazetelerde okuduğum yazılardan birinin başlığı buydu: Enver Paşa Tuzağını Hatırlamak!

Hatırlamaksözcüğü aslında yetersiz. Enver Paşa tuzağını hiç akıldan çıkartmamak gerekiyor.

Gerekiyordu demek daha doğru. Tuzağa çünkü -yüz yıl arayla!- yeniden düştük bile.

Enver Paşa tuzağıdenen şey nedir?

Her şeyden önce dolduruşa gelmek.

Tuzak nasıl hazırlanmıştı?

Müslüman dünyaya vıcık vıcık yağ çekerek.

Yaz aylarında bu konuda çok ilginç bir kitap okudum: On Secret Service East of Constantinople

Peter Hopkirkünİstanbulun Doğusunda Bitmeyen Oyunadıyla İnkılap Yayınlarından Türkçeye de çevrilen eseri, bilmem hâlâ bulmak mümkün mü? Bulabilirseniz mutlaka edinin….

Hopkirk, kitabın girizgâhını daha önceBüyük Oyunisimli eseriyle 90lı yıllar başında yapmış...

‘Büyük Oyun’ hâlâ güncel

Büyük güçlerinDoğudaki (Ortadoğu+Kafkaslar+Orta Asya) paylaşım serüvenini anlatan ilk kitabın takdimini yaparken Hopkirk;

Geçmişin acı yüklü dersleri bize sanki hiçbir şey öğretmemiş gibi diyor ve ekliyor: Tarih aslında bir tekerrürden ibaret. Gazete başlıklarına baktıkça insan, yüzyıl öncesinden bu yana fazla bir şeyin değişmediğini görüyor. Büyük oyun hâlâ güncelliğini koruyor!

Hopkirk başka deyişle durduk yerde depreşen bir tarih nostaljisiyle konuya el atmamış.

Büyük Oyunun tarih sahnesine doludizgin yeniden girdiğini düşündüğü için, devamlılığı vurgulamak adına konuya sardırmış.

İstanbulun Doğusunda Bitmeyen Oyun, Hopkirkün aslında o Büyük Oyunisimli eserinin devamı...

İstanbulun Doğusundaki Oyun, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelmin; 19. yüzyıl sonunda İngiltere, Fransa ve Rusya arasında cereyan eden paylaşım savaşına girme ihtirası ile başlıyor.

Dönemin oryantalist kamuoyu önderleri -ki günümüzün düşünce kuruluşlarınatekabül ediyorlar!- Kaisere şeytanın aklına gelmeyecek bir plan sunuyorlar: Halifenin ümmetini biz kendi saffımıza çekip, Müslüman camiayı rakibimiz olan güçlere (başta İngiltere ve Rusya!) karşı kışkırtıp topluca ayaklandıralım!diyorlar:

Kaiser Müslüman dostu ayaklarına yatarak Halifenin teveccühünü kazansın. Böylelikle Halife, Kaiser namına İngiltere ve Rusya gibi Almanyanın düşmanı olan öbür Hıristiyan imparatorluklara seçici bir cihataçsın!

Bu Kaiser cihatının inandırıcılığını temin etmek için de Wilhelmin Müslümanlığa geçtiği dedikodusu yedi düvele yayılsın!..

‘Hacı Wilhelm’ sahtekârlığı

Ne çılgın fikir değil mi?

Ama emperyalizm bahis konusu olduğunda gerisi teferruattır adına Alman imparatoru fikri acayip tutuyor ve uygulamaya koyuluyor. 114 yıl önce, 1898 Ekiminde Abdülhamiti ziyaret için kalkıp İstanbula geliyor. Padişahınhalkınıveümmetiniavcuna almak amacıyla buradan, tüm aşamaları önden hazırlanmış bir geziyle Kudüs ve Şama gidiyor.

Kaiserin Müslüman dünya aşkınıyaymak amacıyla özel olarak planan gezi, I. Dünya Savaşını hazırlayan olayların dönüm noktası oluyor.

Gezi boyunca Alman propaganda çarkı tam gaz çalışıyor ve Alman imparatorunun sadece Müslüman dünyaya olan bağlılığı işlenmekle kalmıyor, ilaveten majestelerinin Müslüman olduğu mesajı etrafa yayılıyor.

Kaiserin gizlice hacca giderek hacıolduğu, adınınHacı Wilhelm Muhammetşeklinde değiştirildiği söyleniyor

Bu propagandalar özellikle Osmanlı İmparatorluğunun Arapça, Türkçe gazetelerinde geniş biçimde yayımlanıyor.

Bu manevra için Kaiser; Osmanlı başkenti İstanbulu operasyonun 1 Nolu üssü yapıyor

Müslüman dünya liderikontenjanından başta Sultan Abdülhamiti, arkadan ittihatçı Enver Paşayı sonuna dek kullanıyor ve parmağında oynatıyor.

Hikâye uzun sonra gene devam ederiz

Ama bu kadarından bile çıkarılacak çok ders var:

Dinin siyasete alet edilmesi, hele böyle uluslararası büyük siyasete alet edilmesi demek ki hem çok yanlış, hem çok tehlikeli, hem büyük riyakârlıklara kapı aralayan bir işmiş

Enver Paşa tuzağı denen konu bizde tekrarlanageldiğince Goeben ve Breslau zırhlılarının Boğazlardan geçmesiyle kopan fırtınadan ibaret değil

Böyle geniş bir arka plan ve o arka planda Müslüman dünyaya yağcılık yapanemperyal gücün gazına gelmek var.

O yılların olayları; Hacı Wilhelmnumarasıyla tetiklenmişti

Bugünkü olaylar zinciri göbek adı Hüseyinolan, sık sık Müslüman olduğu iddialarıyla anılan veMüslüman dünyaya zeytin dalı uzatmak konusuyla temayüz eden Obama döneminde hız aldı

Dün olduğu gibi bugün

Ön planda geneaslansın, kaplansındiye sırtı sıvazlanan veMüslüman dünya liderleriolarak öne sürülen Türk liderler var.

Hopkirkün dediği gibi hakikaten

Geçmişin acı yüklü dersleri hiçbir şey öğretmemiş gibi!

(Cumhuriyet)

Nilgün CERRAHOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 1250