İKTİDARIN ÖZEL MUHAFIZ YARGIÇLARI

~ 02.07.2012, Av. Ali Musa SARIÇİMEN ~

Bilindiği üzere, birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimseye muhafız deniliyor.

 
Gündemdeki yasa teklifine göre Özel Görevli Mahkemeler kaldırılıyor ve onun yerine “Özgürlükler Yargıcı” adı altında sözde kişi hak ve özgürlüklerini koruyan, kollayan, gözeten Yargıçlar geliyor…
 
Hatırlanacak olursa, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış ve onun yerine Özel Görevli Mahkemeler kurulmuştu… Bu değişikliğin, tabela değişikliğinden başkaca bir şey olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Daha da kötüsü çok geçmeden DGM’ler mumla aranır hale geldi… Bu mahkemelerin biricik görevi tartışmasız şekilde “Devletin ulu menfaatlerini” gözetmek, koruyup, kollamaktı… 
 
DGM’lerden, ÖGM’lerden sonra şimdi de onların yerine Özel Muhafız Yargıçlar geliyor… ÖGM’lerin kaldırılmasından dolayı doğacak boşluğu bu yargıçlar dolduracak… Bunlar diğerlerinin aksine devleti değil, sözde kişi hak ve hürriyetlerini kollayıp, koruyacak…
 
Şu tesadüfe bakın ki, kişi hak ve özgürlüklerinin korunup, kollanması tam da Devletin Muhafız Alayının, ÖGM’lerin kaldırılmasıyla ortaya çıkan “boşlukla”  eşzamanlı olarak gündeme geliyor ve kişi hak ve özgürlükleri tam da bu sırada kıymete biniyor ve hatırlanıyor… Devletin Muhafızlarının yerine bu sefer kişi hak ve özgürlüklerini koruyan Muhafız Yargıçlarla bu boşluğun doldurulması düşünülüyor!
 
Bu Yargıçlar nerede, hangi serada, hormonlu mu, organik mi yetiştirilecek, doğrusu henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, eldeki Yargıçların “kişi hak ve özgürlüklerinden” yeteri kadar yana olmadıkları, daha doğrusu “özgürlükten-haktan” bir şey anlamadıklarıdır…
 
Efendim, bu “Özgürlükler Yargıcı”, kişi hak ve özgürlüklerine azami dikkat edecek ve koruyacakmış. Bunların tek işi, derdi bu olacakmış…
 
Demek oluyor ki, bugüne kadar görev yapan Yargıçların böyle bir derdi, merakı, gayreti hiç olmamış, yokmuş… Özgürlükler Yargıcı sayesinde bu “boşluk” doldurulacakmış…
 
Yargıçlar arasında “hak ve özgürlükleri” gözeten, koruyup, kollayan veya es geçen ayrımı yapılabilir mi?
 
Bu tür bir tartışma nasıl izah edilir bilmiyorum. Ancak “tuzağı” görüp ciddi tavır takınmak gerektiğini düşünüyorum…
 
Şu güzellemeye bakar mısınız? Sihirli, yaldızlı sözlerle “Özgürlükler Yargıcı” demekle, herhangi bir Yargıç, aniden geleneksel zihniyetten silkinip, kendine geliyor ve özgürlükler şövalyesi oluveriyor… Böylece, Özel Görevli Mahkemeler kalkıyor ve onun yerine Özgürlükler Yargıcı geliyor…
 
Bu koca bir aldatmacadır… Bu Yargıçların adı olsa olsa “Özel Muhafız Yargıçlar” olacaktır…
 
İktidarın, Hükümetin elindeki HSYK, bu “Özgürlük Yargıçlarını” dilediğince belirleyecek ve böylece Hükümetin Özel Muhafız Yargıçları hizmete sunulacaktır… Böylece, Hükümet, HSYK eliyle her adliyeye birkaç “Özel Muhafız Yargıç” atamakla, bütün adliyeleri kendi gözetimi, denetimi, kontrolü altına almış olacaktır.
 
Tek tek mahkemeleri kontrol, denetim altına almaktansa, suyun başına Özel Görevli Muhafız dikmek daha akıl karıdır. “Özgürlük Yargıçlarının” biricik görevi  tam da bu olacaktır…
 
Unutmamak gerekir ki, kendi kaderlerine hükmedememiş sömürge ülkelerin hiçbir devrinde özgür hakim ve savcıları olmamıştır. Bu nedenle “suyun başını” tutacak muhafızlara her zaman ihtiyaç duyulmuştur.
 
İktidarın Özel Muhafız Yargıçlarına hep birlikte karşı koymamız gerekiyor. Aksi halde bütün adliyeler iktidarın birer idari birimi haline gelecektir.
 
 
Av.Ali Musa SARIÇİMEN
 
 
 
 
 
Av. Ali Musa SARIÇİMEN | Tüm Yazıları
Hits: 1849