Açlık sınırı 925 TL

~ 25.06.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 925 TL, yoksulluk sınırı 3 bin 13 TL oldu.

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının 2012 Haziran ayı sonuçları açıklandı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 924,98 TL oldu Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 12,97 TL olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre özellikle gıda fiyatlarının artmaması aile bütçesi içinde önemli yeri oluşturan mutfak harcamasını rahatlatırken, tüketici endeksinde gıda harcamasının göreli ağırlığı nedeniyle enflasyon hesaplamasına da olumlu yansıdı. Geçen aya göre Haziran'da aylık gıda harcaması değişmezken, son bir yılda mutfağa gelen ek yük 47 TL oldu. Ailenin yaşama maliyeti ise bir önceki yıla göre 152 TL arttı. Önceki yılın aynı döneminde açlık sınırı 878,18 TL ve yoksulluk sınırı 2 bin 860,53 TL olarak hesaplanmıştı.

Haziran 2012 itibariyle mutfak enflasyonu aylık yüzde 0.04 oranında gerilerken, son oniki ayda değişim oranı yüzde 5.33 oldu. TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında Haziran 2012 ayı itibariyle "mutfak enflasyonu"ndaki değişim şöyle oldu:

"Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.04 oranında geriledi. Yılın ilk yarısı itibariyle yüzde 1.64 oranında gerileme oldu. Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 5.33 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 7.55 olarak hesaplandı.

Cumhuriyet

Hits: 991