Savaş kışkırtıcılığı, barış militanlığı

~ 23.05.2012, Nihat BEHRAM ~

Mısır, Tunus, Libya...derken emperyalist güçlerin “Arap Baharı” adı altındaki Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu BOP’laştırma hesaplarında, sıra Suriye’ye gelince, güdümlü medyanın, bu kez de Suriye’ye yönelik başlattığı yalana dayalı savaş kışkırtıcılığı aynı hızda sürüyor.

Hainlik, kapı kulluğu, güdümlülük kanlarına öylesine işlemiş ki, zembereği kuruldukça hep aynı hareketi tekrarlayan oyuncaktan farkları yok. Zembereğine ve onu kuran ele güdümlü oyuncağın, gerçekliği görmesi, gerçeğe uygun hareket etmesi olası mı?

Emperyalist güçlerin savaşa gereksinimi var. Hazırlığı ona göre yapıyorlar. Engellemenin yolu söz değil, eylem! Savaş karşıtı niyet taşımak yetmez, savaş karşıtı hareket gerekir.

Savaş kışkırtıcılarının Suriye’ye yönelik köpüklü yalan kustuğu günlerde, çağımızın  hümanist aydınlarından, demokrasi âşığı büyük Suriyeli şair Adonis, “Var olan sisteme ben de karşıyım ama dini diktatörlüğe geçişe de katkı vermem... Yaşananlar bahar değil, tarihsel bir gerileme... Meyveyi İslamcılar, tüccarlar ve Amerikalılar yiyor... Muhaliflerin büyük çoğunluğu köktendinciler... Müslüman Kardeşler faşist, bildiğiniz faşist!” diyordu.

Yalana güdümlü savaş kışkırtıcısı hainler, Adonis’i duymazdan, görmezden geldiler!

Çünkü görevleri gerçekliği aramak değil, yalanı mayalamak. Halkların kardeşliğinden yana olan savaş karşıtlarına düşense: gerçeğin safında durmaksızın, yılmaksızın hareket etmektir.

Adonis’in duygusuna, Türkiye’den aydın onurunun bilincindeki seçkin bir sanatçı, Gülsen Tuncer yankı verdi. Faslı ozan Muhammed Bennis’in “Bir salkım, taşıdığı tanelerden salkım olur!” dizesinden esinlenerek, “Ya Habibi! Bahar keder kokuyor!” etkinliğiyle o salkıma bir tane olarak eklendi. Ortadoğu halklarının ozanları Adonis’ten, Mahmud Derviş’ten, Halil Cibran’dan okuduğu şiirlerle “Emperyalizmin yalanına hayır! Savaşa hayır!” diye seslendi.

Mustafa Kemal Erdemol, gerçekliğin tokatı niteliğindeki Suriye izlenimlerini “Yalan kıskacındaki Suriye” başlığıyla Cumhuriyet’te yayımladı. Yurt Gazetesi adına Suriye’ye giden Ömer Ödemiş, “Suriye İzlenimleri” başlıklı yazı dizisinde “Laik Suriye’nin şeriat rejimine döndürülme hesaplarını” çıplaklığıyla sergiledi.

Grup Yorum, bütün engelleri aşarak “Emperyalist Saldırganlara Karşı Suriye Halkıyla Dayanışma Konseri” ni 13 Mayıs’ta, on binlerce insanın katılımıyla Antakya’da gerçekleştirdi. Kitle konser boyunca “ABD ve işbirlikçileri Suriye’den defol!” diye bağırdı.

Sosyalistlerin Meclisi, “Suriye’ye yönelik savaş kışkırtıcısı kampanyalara karşı” 19 Mayıs’ta yine Antakya’da panel gerçekleştirdi. Emperyalizmin karanlık Suriye hesaplarını teşhir etti.

TKP, Suriye’ye bir heyet gönderdi. Heyette yer alan MK üyesi Erhan Nalçacı, Suriye gözlemleri ve gerçekliği bütün  derinliğiyle anlattı; sol Portal Genel Yayın Yönetmeni Alper Birdal, bu konudaki yalan, safsata ve demagojileri aşığa çıkaran, teşhir eden yazılar yazdı.

Bunlar yalanla köpüren savaş kışkırtıcılığına karşı halk tepkisinin sadece bir kısmı. Halklara karşı düşmanlığa hak ettiği yanıtı yine halk güçleri verecek!
________________________________________
Einstein:
“Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım!”

(Yurt Gazetesi)

Nihat BEHRAM | Tüm Yazıları
Hits: 1838