Adalet ve Hayalet

~ 05.05.2012, Emre KONGAR ~

Medyada haberler

Yargının üstünde hayalet:

AKP ya da Ak Parti

Cemaat, Camia ya da Hizmet

Ya Adalet?

Yargının üstünde dolaşırken hayalet

Neredesin ey Adalet?

***

Demokrasi

Laiklik

Hukuk Devleti

Tarafsız yargı

Bağımsız yargı

Anayasal yargı

Yargıtay

Danıştay

Sayıştay

Sulh Hukuk

Asliye Hukuk

Sulh Ceza

Asliye Ceza

Ağır Ceza

Özel Yetkili Mahkeme

Yargıç

Savcı

Hayaletlere mi tutsak

Neredesin ey Adalet?

***

Vicdandır önce Adaletin kaynağı

Sonra gelir anayasa ve yasalar!

Yasalar adaletsizliğe çanak tutuyorsa

Vicdanlar kararmışsa

İstediğin kadar ara

İstediğin kadar bağır

Neredesin ey Adalet!

***

Önce vicdanlar yargılar

Sonra tarih.

Hem sanıkları

Hem yasaları

Hem mahkemeleri!

Delilleri

Sahte delilleri

Tanıkları

Yalancı tanıkları

Yargıçları

Savcıları

Önce vicdanlar yargılar

Sonra da tarih!

***

Sevgili okurlarım, ben bütün yaşamım boyunca, bütün yazılarımda, konuşmalarımda, her dönemde, daima Adalete ve onun somut görevlisi olan mahkemelere, yargıçlara inancımı, güvenimi belirttim

Sadece yüksek yargı organlarına, yüksek yargıçlara değil, ülkenin en ücra köşelerinde görev yapan mahkemelere ve onların yargıçlarına da!

Acaba bütün yaşamım boyunca bir boş inancın, bir hurafenin mi peşine takılmışım?

***

Bu yazıyı felsefi bir tartışma ile bitirmek istiyorum:

Önce birinci soru:

Baskıya, zorbalığa, adaletsizliğe boyun eğmek mi kolaydır

İsyan etmek mi?

Şimdi ikinci soru:

Baskıya, zorbalığa, adaletsizliğe boyun eğen kişi, sadece kendi yazgısını karartıyorsa, bu boyun eğişten sorumlu tutulabilir mi?

Ve en hayati olan üçüncü soru:

Baskıya, zorbalığa, adaletsizliğe boyun eğen kişi, bu boyun eğişiyle başka kişilerin yazgılarını karartıyorsa, Elimden gelen bir şey yoktu diyerek vicdani ve tarihi sorumluluktan kurtulabilir mi?

***

Ben yargıç ve savcıların, Adalet dağıttıkları için, felsefeye en yakın insanlar olduklarını düşünürüm.

Dilerim bütün savcı ve yargıçlarımız bu felsefi soruların yanıtlarını kendi kendilerine vermişlerdir!

(Cumhuriyet)

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1322