Takla Demokrasisi, Taklacı Medya!

~ 21.04.2012, Emre KONGAR ~

Sevgili okurlarım, perşembe günkü yazımda Türkiyedeki Takla Kültürünedikkati çekmiş ve iktidarın İleri Demokrasidiye nitelediği rejimimize Takla Demokrasisimi denmesi gerektiğini sorgulamıştım.

Bugün bu Takla Demokrasisikavramı üzerinde durmak istiyorum.

***

Takla Demokrasisinin altında yatan Takla Kültürünün temelleri Osmanlıya dayanır:

Bilindiği gibi Osmanlı devlet yapısını Batı imparatorluklarından ayıran en önemli özellik, feodal beylerin yokluğudur

Batıda imparatordan aşağı doğru inen asalet unvanlarıyla belirlenen feodal hiyerarşi, Osmanlıda görülmez

Çünkü Osmanlıda bütün toprakların sahibi padişahtır!

Oysa Batı feodalitesinde beyler, kendi toprakları üzerinde mülkiyet, vergi ve bakireler üzerinde ilk gece hakkına sahiptir

Ayrıca tarım işçileri de beyin kölesidir.

Birbirleriyle amansız bir savaş içinde olan beyler, bir köle bir beyden ötekine kaçtığında, düzen bozulmasın diye onu ya asar, ya da assın diye kaçtığı beye iade eder!

Değerli tarihçi Prof. Halil İnalcıkın dediği gibi:

Batı feodalitesinde, bireyin toplumsal ve ekonomik konumu, onun devlet karşısındaki yerini belirler

Osmanlıda ise tam tersine, bireyin devlet karşısındaki yeri, onun toplumsal ve ekonomik statüsünü tayin eder.

Devletin en üst düzey yöneticisi olan sadrazam bile padişahın kuludur, bir anda kellesi gidebilir!

İşte dalkavukluğun temelinde bu yapı vardır.

Dalkavukluğuntoplumsal ve siyasal sahnedeki yansımalarından biri de Takla atma ve attırmadır.

Türkiye, henüz din-tarım kültürünün kalıntılarını temizleyemediğinden, bırakın Bilişim Devriminin değerlerini, Endüstri Devriminin değerlerini bile henüz özümleyemediğinden, bu dalkavuklukgeleneğinden kurtulamamıştır.

***

Politikacı-seçmen ilişkisindeki Takla Demokrasisi”.

Politikacı, seçilene kadar seçmenin karşısında takla atar

Seçildikten sonra seçmene takla attırır!

Seçmen, aday politikacıya, karşısında takla attırtır

Seçtikten sonra onun karşısında takla atar!

Çünkü Takla kültürüile yetişen birey ya takla atar, ya da takla attırır.

Bu Takla Demokrasisinin arkasında Al gülüm, ver gülüm ilişkisi yatar:

Bu ilişki elbette ekonomik çıkarlara göre yürüdüğünden, demokrasi, şeffaf yönetim, temel insan hak ve özgürlükleri gibi kavramlar da güme gider

Pastayı yağmalayanlar, sağa sola dağıttıkları küçük parçacıklarla ve din gibi, milliyet gibi mukaddes değerlere bağlı ideolojilerle geniş kitleleri uyutur.

***

Takla Demokrasisinin iğrenç bir ürünü: Muhbir Dalkavuklar”!

Ne yazık ki, din-tarım kültürü ile endüstri kültürü ve bilişim kültürü arasındaki bu geçişli ve karmaşık değerler yapısı, tam bir yozlaşmaya yol açmış, pastadan verilen payların biraz arttırılması sonunda, özellikle medyada ödüller büyümüş, ortaya Muhbir Dalkavuklarçıkmıştır!

Bunlar efendilerine Dalkavukluketmekle yetinmezler

Pastadan kendilerine düşen payları biraz daha arttırmak amacıyla, kraldan çok kralcıbir anlayışla, efendilerine hizmet etmek için her türlü ahlak anlayışını bir yana bırakarak, kendilerince durumdan vazifeçıkarırlar

Efendilerine biat etmeyenleri, hele hele onları eleştirenleri karalamak, olanaklı ise hapse attırmak için her türlü melanete, iftiraya başvururlar.

Şu anda medyada yazılıp çizilenlere, söylenenlere bakın düzinelerce örnek bulacaksınız!

Takla Demokrasisikendine uygun bir Taklacı Medyada yaratmış ve bu iki fenomen birbirini desteklemeye, beslemeye başlamıştır.

Islahı zordur ama olanaksız değildir

Düzeltmeye, takla atmayarak ve takla attırmaya çalışmayarak başlayabiliriz!

(Cumhuriyet)

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1483