Kültürel Bilinçaltı...

~ 16.04.2012, Erdal ATABEK ~

Terim Jungun. Kolektif bilinçaltı’.

Bütün geçmişimizin olumlu-olumsuz etkilerinden oluşmuş ortak bilinçaltımız söz konusudur.

Toplumun neyi neden yaptığınıbilemediğimiz.

Aslındaneyi neden yaptığını kendisinin de bilemediği’.

Sigmund Freud, bireysel bilinçaltını bulmuştur.

Dünyayı değiştiren bir keşif.

Carl Gustav Jung, kolektif bilinçaltını sisteme ekledi.

Kültürel bilinçaltıdiyorum.

Çünkü insan kültürünün bütün birikimi, bütün etkileri sonra grupların, bireylerin davranışlarını oluşturacaktır.

Akılla açıklanamayan tepkiler.

Mantıksız görünen davranışlar.

Ölçü dışı hareketler.

Fanatizm.

Önyargılar.

Toplu şiddet hareketleri.

Nedeni bilinmeyen kinler.

Akıl almaz değer yargıları.

Kültürel bilinçaltını anlayamadığımız bir toplumun neyi neden yaptığını anlayamayız.

Kendimiz nedenler yakıştırırız’.

Kendimizi sorgulamadan nedenler buluruz.

Acaba?demeden biz de hükümler veririz.

Sonra da kendimiz gibi düşünen, benzer duygular taşıyan insanlar bir araya geliriz ve yargılarımızı pekiştiririz, duygularımızı rahatlatırız.

Ama gerçekler değişmez.

Kültürel bilinçaltı.

Bir toplumun çok güçlü güdücüsüdür.

***

Bizim kültürel bilinçaltımızıtanıyor muyuz?

Hiç sanmıyorum.

Bu toplumda din çok önemlidir. Doğru.

Toplum çok dindar mıdır? Belli değil.

Bu toplumda milliyet çok önemlidir. Doğru.

Toplum çok milliyetçi midir? Belli değil.

Toplum aileye çok değer verir. Doğru.

Aile dayanışması akılcı mıdır? Belli değil.

Toplum eğitime çok değer verir. Doğru.

Eğitimden ne anlar? Belli değil.

Toplum başarıya çok değer verir. Doğru.

Başarıyı nasıl tanımlar? Belli değil.

Bu toplum zenginliğe çok değer verir. Doğru.

Nasıl kazanıldığına bakar mı? Belli değil.

Bu toplum yetkiye itaati çok sever. Doğru.

Yetkinin nasıl kullanıldığına bakar mı? Belli değil.

Bu toplum cesarete çok değer verir. Doğru.

Cesaret isteyen işlerde öne çıkar mı? Belli değil.

Bu toplum Osmanlı zaferlerini çok sever. Doğru.

Osmanlının yenilgilerini öğrenmek ister mi? Belli değil.

Bu toplum Atatürkü çok sever. Doğru.

Bu toplum Atatürkün ne yapmak istediğini bilir mi?

Belli değil.

Bu toplum çocuklarını çok sever. Doğru.

Çocuklarının özgür birey olmasını ister mi? Belli değil.

Bu toplum annelere çok hürmet eder. Doğru.

Kızınca edilen küfürde analara yapılanı düşünür mü?

Belli değil.

Bu toplum evliliğe çok değer verir. Doğru.

Boşanmanın da bir hak olduğunu düşünür mü? Belli değil.

***

Bir toplumu tanımadan o topluma dayanarak iş yapamazsınız.

Toplumda neler olup bittiğini anlamanın yolu, işte bu kültürel bilinçaltını bilmektir.

Toplum olan biteni anlamıyor mu?

Yanılıyorsunuz. Çok iyi anlıyor.

Toplum olan bitene tepki vermiyor mu?

Veriyor ama kendi ileti sistemiyle.

Siz topluma ulaşamıyor musunuz?

İletişiminizi gözden geçireceksiniz.

Taklitle değil.

Karşınızdan hata bekleyerek değil.

Toplumu iyi tanıyarak.

Kültürel bilinçaltını doğru çözümleyerek.

Sonra da;

öfkeye karşı soğukkanlılıkla, şiddete karşı ilkeli kararlılıkla, doğru tasarılarla, gerçekçi çalışmalarla, toplumu yeniden kazanarak, çağdaş uygarlığa yöneleceksiniz.

Toplumla birlikte kazanacağınızı bilerek.

Bu gerçekle kazanacaksınız...

(Cumhuriyet)

Erdal ATABEK | Tüm Yazıları
Hits: 1382