Kitapların intikamı...

~ 14.04.2012, Hasan PULUR ~

Siyasette atışma, çatışma, sataşma hatta kapışma elbette vardır, önemli olan üslup özelliğidir, bir seviyeyi tutturmaktır.
Pek okuduğunuzu sanmıyoruz ama, televizyonlarda siyasetçileri dinliyorsanız, üsluplarına birbirlerine hitap biçimlerine baksanız...
Frenklerin polemik dedikleri bu tartışmalarda, mutlaka “mizah” aranır, şaka tadında bırakılmalıdır, ileride karşılaşınca birbirlerine bakacak yüz kalmalıdır.
Ve en önemlisi “humor” mutlaka bulunmalıdır.
O da kim demeyin, “humor” kendini eleştirmek ve hicvetmektir.
Tarihte politika varsa, polemik de vardır, “humor” da...
* * *
Eski Yunanın büyük hatiplerinden Demostes, general Phocis’ya kızar:
“Bir gün Atinalılar, gazaba gelip seni öldürecekler!”
Cevap:
“Akılları başlarına geldiği zaman da seni!”
* * *
Bizim ustalarımızdan Bedii Faik, 1950-1960 arasının en şiddetli muhaliflerinden biriydi, hani kaleminden kan damlar derler ya onlardan... İktidarda Demokrat Parti var, demokratlar da Bedii Faik’e çok kızıyorlar.
Bunlardan birkaçı Bedii Faik’e telgraf çeker:
“Senin yazdıklarına şeyimizi siliyoruz!”
Bedii Faik bu, cevabı gönderir:
“Memnun oldum, hiç olmazsa şeyiniz akıllanır!”
* * *
İktidarda DP vardır, Faik Ahmet Barutçu, Menderes hükümetinin programını CHP adına eleştirmektedir; aşağıdan “demokratlar” laf atar:
“Maşallah imana gelmişsiniz!”
Barutçu konuşmasını keser, aşağıya döner:
“Biz imana geldik, şimdi sizi imana getirmeye çalışıyoruz.”
Muhafazakâr Churchill ile solcu Bevan hiç geçinemezmiş, Churchil siyaset gereği Kızıl Çin’i tanımasını savununca Bevan, “şimdiye kadar ne diyordun?” diye laf atmış...
Churchill pası yakalamış:
“Bir şeyi tanımakla, aynı şeyi sevmek ayrı ayrı şeyler.
Mesela biz, hepimiz mister Bevan’ı iyi tanırız da...”
* * *
“Humor” bambaşka bir davranıştır...
ABD lüks mahkemesi hâkimlerinden John Marshall emekli olmuş, evine çekilmiş...
Bir gün bir kitap gerekmiş, kitaplığın en üst rafında çalışırken, merdiven devrilmiş, kitaplar da paldır küldür yargıcın üzerine...
Gürültüye yardımcısı koşup gelmiş:
“Hayrola efendim, bu ne hal?”
Yaşlı yargıç hem katıla katıla gülüyor hem de söyleniyormuş:
“Yıllardan beri onları çiğnedim, şimdi onlar da benden intikam alıyor!!!”
Allah herkesi böyle intikamlardan korusun...
İntikamlara alet olmaktan da...
Şaka bile olsa!

(Milliyet)

Hasan PULUR | Tüm Yazıları
Hits: 1222