'Gülen' Siyasi Partisi

~ 10.04.2012, Orhan BURSALI ~

Bu köşeyi izleyenler, F. Gülen Hareketini, sık sık siyasi parti kategorisi içinde değerlendirdiğimi bilirler. Gülen de bu partinin” başıdır. Bizim gazeteci siyaset yorumcuları (dahası sosyal-siyasal bilimciler!) Gülen Hareketisöz konusu olduğunda, hizmet mizmet kategorisinde kalmayı tercih ederler; ya böyle olduklarına inandıkları, öyle olmasını istedikleri için ya da kaygı ve endişe taşıdıklarından...

Şüphesiz bu hareketin birhizmet yönüolabilir gibi görünüyor! Oysa bu yönleri tamamen tartışmalıdır! Bana göre tartışması bile yoktur! Çünkü bu hizmet karşılıksız değildir. Cemaatlerine adam devşirme amaçlıdır! Buna hizmet demem! Kardeşim bu al ver ilişkisi, normal değil midiyenlere de gülerim Hizmet, karşılıksız yapılır, götürülür!.. Onların hizmetiise sıkı birüye kaydetme, insanları cemaatin adamı yapma, hizmetadı altında toplum içinde yayılma politikası gereğidir.

Bana Nereden biliyorsun? demeyin. Olayı izleyen herkes bunu bilir! Yurtlarında, Işık Evlerinde kalacak öğrenciler, Hareketin dini ayinlerine, kafa yıkama programlarına mutlaka katılmak zorundadır. Kendilerine verilen kitapları okumak, bütün toplu hareketlere katılmak, abilerine, ablalarınateslim olmak ve sonuçtasıkı bir Gülenciolmak zorundadır.

Hizmetin programındankimse yan çizemez, yoksa kendini kaldığı evin, yurdun, hatta kaptığı işin dışında buluverir... Veya bunu kabul etmeyen, oralara giremez bile! Bu konuda tanık olduğumuz onlarca olay var...

***

BuHareket, (illegal) sol hareketlerin, partilerin, kuruluşların gizli örgütlenmesini esas alır. Baktığınızda ortalıkta binlerce Gülenci görürsünüz, ama hiçbiri Gülenci değildir!

Durum şudur adeta: F. Gülene de sormuşlar: Cemaatin yargı operasyonlarında rolü olduğu söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?..

Gülen yanıt vermiş: “Valla sanmıyorum, ama F. Gülen cemaatinden 30 yıldır tanıdığım bir dostum var, ona sorayım, size öyle kesin yanıt vereyim...”

***

Siyaset bilimi, insanların kendilerini nasıl tarif ettiğiyle ilgilenmez. Veya bununla yetinmez, daha çok ne yaptığına bakar. Bu nedenle ben her zaman yorumlarımı karşılaştırmalızemine oturtmaya çalışırım. Bunun en basit bilimsel tanımı, daha önce de belirttiğim gibi: Ne oluyordur. Olanı görmektir. Bir şey esas olarak davranışıyla neyse odur!

Gülen Cemaati, uluslararası arenada da kendisini resmi olarak hareket (movement) olarak tanımlar (Gulen Movement). Harekettanımı aslında siyasi bir terminolojidir. Partileşmeden önceki aşama anlamına da gelir. Sıkı bir birlikteliği ve bir hedefe yürüyüşü dile getirir. Bizde ve dünyada sol örgütlenmeler arasında da kendilerini hareketolarak adlandıranlar çok sayıdadır.

Bu Gülen Partisi, son zamanlarda kendilerine ülkemizde camiademeye başladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor vb. camiası gibi! (Gülmeyin!)

Bu bir geri kaçıştı. Nereden kaçış? Başbakan Erdoğan ile giriştikleri büyük siyasi savaşta aldıkları darbeden sonraki geri kaçış. Yıpranma sonucu, siyasi varlıkları sorgulanınca, camia lafı ile kendilerini biraz gizleme yoluna saptılar. Yara bere sarma dönemi de diyebilirsiniz!

***

Gülen Cemaati din eksenli siyasi bir harekettir; bu tanımı yapmak için bütün siyasal (bilimsel) kriterler vardır.

Türkiyenin dış politikasına ilişkin tercihleri, görüşleri ve Erdoğan ile çatışmaları söz konusudur. Gülenciler, tam Amerikan politikasının uygulayıcılarıdır. Erdoğanla Filistin konusunda mesela hiç anlaşamazlar!

Ülke içi politikalarda tamamen siyasi kategorilerle düşünür ve görüşlerini açıklarlar, demokrasi, vesayet, ordu vb. MİT...

İç ve dış konularda siyaset - görüş geliştirirler.

Oysa ülkemizdeki diğer cemaatler siyasi görüşlerini ön plana çıkarmazlar. Buna göre politika yapmazlar. Sağcı kitle partileri içinde genellikle partilerin politikalarına tabi olurlar.

AmaGülen Hareketideğil. Bu parti ile AKP tamamen iki ayrı siyasi gövdedir. Gülenciler, devlet ve örgütlerine ve ekonomik kuruluşlara sızarak, ele geçirerek, yöneterek ve kendilerine en geniş -siyasi- yönetim alanı yaratarak ilerliyorlar. Geldikleri yer itibarıyla, artık Erdoğanın canına okuyacak güce ulaştıklarınısandılar...

F. Gülen Hareketi, sağdan soldan gazetecileri vb. kabul ederek, ödüller vererek, Gülen okullarına, Pensilvanyaya, dış gezilere davet ederek devşirmeye çalışanGazeteciler ve Yazarlar Vakfı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bu açıklama pek çok kişi tarafından şeffaflaşmaya doğru adım olarak görüldü!

Bu açıklamaya, Ahmet Şıkın Kendilerini iyilik hareketi olarak göstermeye çalışan cemaat, polis teşkilatı ve ordu içinde niçin örgütleniyor can alıcı sorusuyla birlikte bakacağız...

Soru sormazsanız, gerçeğe ilişkin yanıt bulamazsınız.

(Cumhuriyet)

Orhan BURSALI | Tüm Yazıları
Hits: 1448