Kadın Üzerinden Politika ve Namus

~ 08.03.2012, Emre KONGAR ~

Aşiret reisi kim?

Erkek.

İmam kim?

Erkek.

Türbanı zorlayan baba veya koca kim?

Erkek.

Türban fetvası veren kim?

Erkek.

Kadınları zorla örtenler kimler?

Erkekler.

Kadınları dövenler, öldürenler kimler?

Erkekler.

Mecliste çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Hükümette çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Müsteşarlar, genel müdürler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürlerinde çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Özel yetkili mahkeme yargıçlarında, savcılarında çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Kadına karşı şiddeti önlemek için getirilen yasayı yozlaştıranlar kimler?

Erkekler.

***

Şiddete yönelik davranışlar, şiddet kültüründen kaynaklanır:

Feodal yapıdaki erkek egemen şiddet kültüründen

İlkel kapitalist yapıdaki sömürüye dayalı şiddet kültüründen

Diktatörlüklerdeki baskıcı şiddet kültüründen

Sözde demokrasilerdeki politikacıların nefret ve şiddet söyleminden.

***

Türkiyedeki siyasal ayrışmanın ölçütlerinden biri haline getirilen türban sorunu kadınlar üzerinden, erkekler tarafından tezgâhlandı:

Önce birsaçını gizlemeilkesi dayatıldı

Sonra adına türbandenilen bir baş bağlama biçimi icat (ithal?) edildi

Türban, dini, siyasal, toplumsal, kültürel bir fetiş haline getirildi

Kadınlar kızlar, bu fetişe göre biçimlendirildi

Sonra da cepheyesürüldü.

Tabii bu ayrışmanın, bu cepheleşmenin bedelini de kadınlar kızlar ödedi, ödüyor!

***

Namus kavramı da kadınlar, kızlar üzerinden pazarlandı:

Her türlü yalancılığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, soygunun kol gezdiği toplumda, namus, feodal değerler üzerinden kadınaindirgendi

Kadını(her anlamda) bir malolarak gören anlayış yaygınlaştırıldı

Kadın özgürlüğü, babanın, kocanın, ailenin, aşiretin, mahallenin, cemaatin mal kaybı olarak görüldü; sahte bir namus kavramı bunun karşıtlığı üzerine inşa edildi ve bedeli kadınlarımıza ödetiliyor!

***

Kadınlarımız, bireysel ya da ailevi malımız değildir ama manevi anlamda toplumsal servetimizdir:

Türkiyenin çağdaşlaşmasında, refahın artmasında, demokrasinin gelişmesinde büyük rolleri vardır.

***

Karısını döven adamla, sevgilisini bıçaklayan genç, türban üzerinden iktidarını korumaya çalışan politikacı ve bu olayları toplumsal, siyasal yapıdan kopuk tekil vakalar sayan yönetici aynı hamurdan yoğrulmuştur

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

(Cumhuriyet)

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1520