Hepimiz Kadınız, Hepimiz Kurban

~ 07.03.2012, Mine KIRIKKANAT ~

Dünyada hangi yaşam türü tehdit altındaysa, hangi varlık bitiyor ve hak eksiliyorsa, yılda bir anıldığı gün vardır. Başka bir deyişle dünya bilmem ne günü…” denildiği zaman anlarız ki o bilmem ne, kurtarılmayı gerektiren bir tehlike altındadır ve yılın o günü, kurtarılamayanın hiç olmazsa adının sayıklandığı saygı anıdır.

Yarın 8 Mart, işte böyle bir kurtarılamayanın adının anıldığı, Dünya Kadınlar Günü.

Yeryüzü nüfusunun yarısını oluşturan, zaten nüfusun tamamını doğuran kadınların sayısal anlamda eksilmesi elbette söz konusu değil. Çünkü kadın türünün tükenmesi, zaten insan soyunun yok olmasını içeriyor ki, bu konuda kadın erkek, her iki türün de maşallahı var. Üremekte üstlerine düşeni, hatta gereğinden fazlasıyla yerine getiriyor, insan nüfusunu dünyada diğer canlılara yer bırakmayacak yoğunluğa taşıyorlar.

Öyleyse tehlikede olan hangi nicelik, eksilen ne ki, çevrecilik gibi, barış gibi, tütünsüzlük, işçilik, çocuk, hukuk, özgürlük, hatta dünya su tesisatçıları günügibi bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vardır, takvimlerde?

***

İnsanlıkta eksilen ne varsa sevgili okurlarım, insanlığın yarısı kadınların yitik haklar hanesine yazıldığı içindir 8 Mart. O bir türlü tam alınamayan, Türkiye özelinde verildiği zaman bile sahibi tarafından alınmayan eşitlik ve özgürlük hakları için başlayan, kazanılanı bile tehdit altında olup çoğu yerde yitirilen mücadelenin anımsatılması, sürmesinin gerektiğini vurgulamak içindir.

Kadın, doğa tarafından öylesine özel ve üstün yeteneklerle donatılmıştır ki, aslında günümüz sosyal yaşamının erkek üstünlüklü ya da ağırlıklı düzeni, doğaya aykırılığın baş ve temel göstergesidir.

Pek çoğunuzun bilmediğine eminim: Genetik bilimin son aşamalarından klonlama, salt dişilerle yapılabilmektedir. Yani insanın bir dalı olduğu memeli canlıların çiftleşmesiz üreyebilen biricik türü, dişilerdir. Erkek doğası, klonlama yöntemiyle bile benzerine can verememektedir!

***

İşte bu can vermek üstünlüğü, ister doğal, ister yapay yöntemlerle doğurganlık özelliği var ya

Kadim tarihin binlerce yılda biçimlediği ve ne yazık ki çoğunluğu teslim alan ilkel erkek zihniyeti, kadının bu doğal üstünlüğünü yenebilmek için başta din, kültürel ve sosyal, ama hiçbiri maddi olmayıp hepsi maneviyata bağlı baskı araçları geliştirmiştir.

Bu baskı araçlarının her biri, kadını, erkeğin üstün olduğu fikrine inandırarak eşit hak ve özgürlük istemesini engellemektir. Çünkü erkek, bilinçaltında kadınlarla eşit koşullarda yaşamın, dişinin doğal üstünlüğüyle sonuçlanacağından korkmaktadır binyıllardır

Elbette ki ilkel erkek refleksinden söz ediyorum. Ne yazık ki çoğunluğa yaygın, bir genetik bellekten. Yoksa kadın olsun, erkek olsun, ilkel koşullanmaları aşabilmiş, genetik belleğin baskısından kurtulmuş insanlık, insan nüfusunun yarısı öteki yarısının eşitliğinden mahrum olduğu sürece her şeyin yarım kaldığının bilincinde. Zaten bu yüzdendir ki dünyada bir toplumun uygarlığı, ilericiliği, sosyal refahı, gücü ve güveni, istisnasız her yerde, her zaman kadının erkeğe eşitliği oranında artıyor ya da azalıyor.

***

Ve ne acıdır ki dünyada, kadın üzerindeki baskının arttığı, kadın haklarının çiğnendiği, yani insan nüfusunun yarısının öteki yarısını ezdiği ülkeler, geniş genelinde Müslüman.

Neden?

Aslına bakarsanız, özelinde üç tek tanrılı dinler, genelinde -Şamanizm hariç- tüm kutsal inançlar, yukarıda söz ettiğim dişi korkusuyla düşünülmüş, erkek üstünlüğü üzerine kurgulanmış sistemler. Köktendinci Yahudilerde görüldüğü gibi, bütün dinlerde bağnazlık, kadına aynı baskıları getiriyor. Ancak İslamiyette daha çok görülüyor, çünkü Müslüman nüfus arasında köktendincilik diğer dinlerde olduğundan daha geniş bir ivmeyle yaygınlaşıyor. Hatta bir süre öncesine değin, söz konusu ivme dışında kalabilen tek ülke Türkiye idi, ama ülkemiz de aynı anafora giriyor.

Oysa kadın haklarının çiğnendiği toplumda, çocuklar ezilir, gelecek kararır.

Kadın haklarına sahip çıkmak, çocuk haklarına sahip çıkmaktır. Kadının erkeğe eşitliğini ve birey özgürlüğünü savunmak, çocuklarımızın mutlu, güvenli ve özgür yaşam hakkını savunmaktır. Ülkemizi ilkellik, insanlığı kölelik zihniyetinden kurtarmak savaşımıdır kadına eşit hak, eşit özgürlük savunmak!

‘G’ NOKTASI

Bir Küçük Denizkızının Şiiri

 

Hatırladığım dalgalardı

birbirimizin geceleriyle

uyanırdık çoğu zaman

ne sabahlar başlardı

 

ay yarılandığında

kıyılarda romanlar yazardım

romanların içinde şiirler

şiirlerin içinde ben vardım

 

dünyanın bütün denizlerinden

kar dolu

dalgalarım gelirdi

opera gecelerinden çıkan

insanların mutluluklarına

saklanırdım

sonrası silinirdi

 

heykellerden önceki

ilk denizkızıydım

yıldızlarla gülümserdim

köpüklerimde eriyip gitti

hayalleriniz

rüzgârlarımla el salladım hepinize

hiç görmediniz

A.Kadri ERGİN

Kadın, yorulmuş ulusların yüce ve diri halkıdır.

MARCEL PREVOST

(Cumhuriyet)

Mine KIRIKKANAT | Tüm Yazıları
Hits: 2136