4+4+4: Dindar ve Kindar Bir Gençlik

~ 25.02.2012, Emre KONGAR ~

AKPnin on yıllık iktidarı, Türkiyeyi çok sistematik, gayet metodik bir dönüştürme yaklaşımı sergiliyor:

Bir eyleme geçileceği zaman önce kamuoyu, medya aracılığıyla hazırlanıyor

Sadece toplantılar, seminerler, nutuklar, demeçler, söyleşiler, haberler değil, köşe yazıları, televizyon programları ve yorumları da bu hazırlık için kullanılıyor.

Daha sonra yasal ve bürokratik düzenlemeler yapılıyor

Meclisteki çoğunluk kullanılarak hemen ilgili konuda bir yasa önerisi hazırlanıyor, gerektiğinde kanun hükmünde kararnameçıkarılıyor veyatorba yasalarabelli maddeler ekleniyor

Bürokrasi, bu işe uygun atamalarla, çıkarılan yeni tüzük ve yönetmeliklerle hazırlanıyor

En sonunda da düğmeye basılıp uygulamaya geçiliyor.

Böylece gerçekten müthiş bir planlama ve uygulama orkestrasyonu ortaya çıkıyor.

***

On yıl boyunca, siyaset, bürokrasi, medya, eğitim, ekonomi ve diğer alanlar bu orkestrasyonla yeniden yapılandırıldı

Her yeniden yapılandırma adımı, kendinden sonraki adımlara hazırlık olarak kullanıldı

Ve her adımdan sonra yeni adımlar atıldı.

***

Öyle anlaşılıyor ki üçüncü seçim zaferini kazanıp yüzde elli oy aldıktan sonra, şimdi sıra Milli Eğitimde yeni atılımlara, yeni adımlara geldi.

Ne de olsa eğitim, yeni vatandaş, yeni seçmen üretmenin en etkili yolu!

Milli Eğitim bürokrasisi yeniden düzenlendi

Yeni müfredat programları yapıldı

Yeni yönetmelikler, tüzükler hazırlandı

Yeni kitaplar yazıldı ve bunlar bedava dağıtıldı

Okullarda milli bayramların kutlanması bile zapturapt altına alındı

Elbette bu arada müdürler, müfettişler, öğretmenler de ihmal edilmedi.

Derken Türkiye birdenbire, Milli Eğitimle ilgili önemli olaylara, konuşmalara, açılımlara, projelere tanık olmaya başladı.

Hemen hemen hepsi eşzamanlı olarak ortaya çıkan olayları şöyle özetlemek olanaklı:

Başbakan Erdoğan Dindar gençlik yetiştireceğizdedi.

Gelen tepkiler üzerine, Tinerci gençlik mi yetiştirelimdiye sözlerinin arkasında durdu.

Bununla yetinmedi, Necip Fazılın Gençliğe Hitabe adlı eserinden alıntı yaparak Altını çiziyorum; modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum dedi.

Bu konuşmadaki kininin sözcüğü çok tepki çekti

Anadolu Ajansı, bazı büyük gazeteler ve yandaş medya bu sözcüğü görmezden geldi

Ama bu nefret söylemine ilişkin tartışma durulmadı, büyüyerek devam ediyor.

Tam bu arada Milli Eğitim Bakanlığı iki projeyle birden ortaya çıktı:

Eğitimde teknolojik gelişmeleri kullanmaya yönelik elektronik tabletprojesi

Ve daha önemlisi, zorunlu eğitimi, görünüşte 12 yıla çıkaran ama çocukların dört yıllık ilk eğitimden sonra evlerine kapatılmasına, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına, kızların gelin edilmesine olanak veren 4+4+4 projesi.

Bu projelerin amaçlarını Başbakanın son konuşmalarında görebilirsiniz!

(Cumhuriyet)

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1301