Suriye'de Perdenin Önü ve Arkası

~ 20.02.2012, Erol MANİSALI ~

- İskenderun, Hayfa, Kıbrıs, Meis dörtgeni yeni doğalgaz ve petrol bölgesi, Doğu Akdenizin yeni siyasi ve iktisadi haritası.

- İsrail, açığında çok zengin doğalgaz yatakları buldu.

- Kıbrıs Rum Yönetimi (Kıbrıs Cumhuriyeti) Amerikan şirketleri ile birlikte önemli rezervlere ulaştı.

- İskenderun Körfezi ve çevresi enerji nakil yollarının yoğunluk kazanacağı bir alan oluyor.

- Suriyeye sahip olan Doğu Akdeniz yataklarını, nakil yollarını ve Iraktan Akdenize çıkışlarını denetimi altında tutacak.

- Ve Suriyede iç savaş çıkmak üzere; dış müdahalenin altyapısı hazırlanıyor.

- Kuzey Iraka (Kürdistana), Akdenize çıkış yolu gerekiyor.

- Ankara da Suriye sınırında uzun vadeli yerleşim yerleri hazırlığı içinde.

Bütün bunlar, büyük resmin parçaları olarak birlikte değerlendirildiğinde ve analize İran da katıldığında Suriye meselesiningerçekte, başka kapılara açıldığı net olarak görülür.

Irakta uygulananlar acaba Suriyede de tekrarlanacak mı? Suriye de mezhep çatışmaları ve Arap-Kürt ayrışmasına sürüklenecek mi? Sonuçta, Irakta olduğu gibi özerk (ve bağımsız) bölgeler meydana getirilecek mi?

ABD-AB ortaklığı ile Rusya-Çin beraberliği Suriye konusunda tam bir çekişme içine girmişlerdir.

- Rusya-Çin ikilisi Libya (ve Kuzey Afrika) konusunda takındığı pasif tutumu bırakmış durumda. Suriyede Rusyanın deniz üssü var. ABD ve İngilterenin İncirlik ve Kıbrıs üslerine karşılık bunu elinde tutuyor, ama onlar kadar etkili değil.

- Kuzey Irak (Kürdistan) ABD ve İngilterenin denetimine girmiş durumda.

- Yakında Çinin, İranla birlikte Körfez ve Doğu Akdenizde bazı girişimlerde bulunması beklenebilir. Çünkü Çinin Ortadoğu enerji kaynaklarına şiddetle ihtiyacı var. Bu gereksinim giderek artıyor.

Suriye bölünecek mi?

İç çatışmalar tırmandırılırken ülke iç savaşa doğru itiliyor. Ankara, Esada karşı olan cephenin önünde gidiyor.

- Suriye iç savaşa ve dış müdahaleye sürüklenirse, Batı kaynakları ülkenin üçe bölüneceğini söylemeye başladılar.

- Ülke bölünürse bu sonucun İsrail, Türkiye ve Kuzey Irak Kürdistanına etkileri nasıl yansıyacak?

- Rusya ve Çin bu gelişmelere nasıl tepki gösterecekler?

- ABD ve AB büyükleri Suriyeye ilişkin politikalarını Türkiye, İsrail,Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden mi yürütecekler?

Ancak şu anda, bu konuda önemli çelişkiler yaşanıyor; İsrail,Yunanistan ve Kıbrıs Rumları aralarında, Türkiye ve Esada karşı birleşmiş durumdalar. Ama Türkiye Esadı karşısına almış. Karşı cephe ise Akdenizdeki enerji politikalarını ortaklaşa yürütüyorlar. Aralarında ikili, üçlü anlaşmalar yapıyorlar. ABD şirketleri de bu konuda taraf olmuş durumda.

Doğu Akdenizde Türkiyenin enerji çıkarlarına karşı ittifaklar oluşurken bizim müttefikimiz kim? Rumlar mı? İsrail mi? Atina mı?

Ankaraya göre, Esadın olmadığı kesin. Ankara eğer Yunanistan, Kıbrıs Rumları ve İsrail cephesi ile ittifak halinde olsaydıo zaman Esada karşı olmak tutarlı hale gelirdi!

Sahnede bu büyük çelişkiler sergilenirken acaba masanın altında başka getiriler mi saklı? Örneğin Suriyenin bölünmesine bağlı olarak İsrail ve Türkiyenin ortak beklentileri mi var?

Bütün bunlar şimdilik yanıtı verilemeyen sorular. Ancak gidişatın, değişik bir Irak versiyonuolduğu konusunda kuşkular ve sinyaller artıyor.

Türkiyenin, güneyindeki iki büyük komşusu ile karşı karşıya gelmesi çok acı ve trajik bir durum...

***

(Okurlarıma ve kamuoyuna duyuru: Kaynak gösterilmeden, internet ortamındaki haber sayfalarında benim ağzımdan yayımlanan ifadelerle hiçbir ilgim bulunmamaktadır.)

(Cumhuriyet)

Erol MANİSALI | Tüm Yazıları
Hits: 1222