Bir araştırmanın düşündürdükleri...

~ 18.01.2012, Mustafa MUTLU ~

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye genelini temsil niteliği taşıyan 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1000 örneklem üzerinden bir Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması yapmış.

Doç. Dr. Banu Baybars Hawks’ın koordinasyonunda ve Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın, Prof. Dr. Bülent Çaplı’nın, Prof. Dr. Osman Zaim’in ve Soli Özel’in gözetiminde gerçekleştirilen bu araştırma, ilginç ve iddialı sonuçlar içeriyor.

Bazı sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum:

***Kendisini muhafazakâr olarak tanımlayanların oranı 2010’da yüzde 15’miş, 2011’de yüzde 20,5’e...

Milliyetçi olarak tanımlayanlar yüzde 16,4’ten yüzde 19,3’e...

Sosyal demokrat olarak tanımlayanlar yüzde 14,9’dan yüzde 15,8’e...

Sosyalist olarak tanımlayanlar yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e çıkmış...

Kendisini cumhuriyetçi olarak tanımlayanların oranı 2011’de yüzde 26,4’müş. 2011’de yüzde 20’ye...

“Ulusalcıyım” diyenler yüzde 3’ten yüzde 2,9’a, “Liberalim” diyenler ise yüzde 4,2’den yüzde 0,9’a düşmüş...

***“Kendinizi etnik olarak tanımlar mısınız?” sorusuna 100 kişiden 67,7’si Türk, 9,2’si Kürt, 4,7’si Müslüman, 3,7’si Alevi, 1,7’si Sünni, 1,5’i Hanefi, 1’i Arap, 0,3’ü Laz, 0,2’si Çerkez, 0,2’si Türkmen, 0,2’si de Ermeni olarak yanıt vermiş.

***2010’da 100 kişiden 54,3’ü Türkiye’nin en büyük sorunu olarak işsizliği gösterirken, bu oran 2011’de 33,6’ya düşmüş.

“Terör” diyenlerin oranı ise ikiye katlanarak yüzde 14,7’den yüzde 28,8’e yükselmiş.

Üçüncü büyük sorun olarak yüzde 12,2 ile ekonomik kriz dile getirilmiş...

100 kişiden 12,2’si 2008’den beri ekonomide yaşanan gelişmeler sayesinde daha iyi duruma geldiğini söylerken, yüzde 33,1’i geçinemediğini, yüzde 6,6’sı eşyalarını, mallarını satmak zorunda kaldığını, yüzde 4’ü evsiz kaldığını, yüzde 2,3’ü çocuklarını okula gönderemez hale geldiğini belirtmiş.

Her 100 kişiden 34,5’i hükümetin ekonomi politikalarını başarılı, 40,7’si ise başarısız bulduğunu açıklamış.

***Terörün çözümlenmesi için en etkili yol olarak “Askeri yöntemler” diyenlerin oranı 2010’da yüzde 31,6’yken, 2011’de 44,2’ye çıkmış.

Siyasi yöntemlerin kullanılmasını isteyenlerin oranı yüzde 33,4’ten yüzde 29,5’e düşmüş.

Etnik olarak kendisini “Türk” olarak tanımlayanların yaklaşık yarısı Türkiye’nin bölünme tehlikesi altında olduğunu söylemiş. Kendisini “Kürt” olarak tanımlayanlarda bu oran yüzde 23’te kalmış...

PKK’nın Türkiye’de yaşayan Kürtleri temsil ettiğini düşünenlerin oranı yüzde 22,3’ten, yüzde 36’ya çıkmış.

Türkiye’de yaşayan Kürtlerin ayrı bir devlet kurmak istediklerini düşünenlerin oranı yüzde 62,7’ymiş...

***En başarılı parti sıralamasında AKP yüzde 36,5’la birinci, CHP yüzde 23,4’le ikinci, MHP yüzde 12,5’le üçüncü, BDP yüzde 7,8’le dördüncü olmuş.

“En başarılı lider Erdoğan” diyenlerin oranı yüzde 45’i bulmuş. Onu yüzde 25,4’le Kılıçdaroğlu izlemiş...

Böylece Erdoğan kendi partisini 9 puan, Kılıçdaroğlu ise 2 puan geçmiş...

Aralık 2010’da “Hükümet başarılı” diyenlerin oranı yüzde 26 iken, 2011’de yüzde 36,5’e çıkmış...

“Başarısız” diyenlerin oranı yüzde 50’den yüzde 38,9’a düşmüş...

Orduya duyulan güven yüzde 63,2’den yüzde 59’a gerilerken, polise duyulan güven 10,2 puan birden artarak yüzde 52,7’ye yükselmiş...

Cumhurbaşkanı da kendisine duyulan güveni yaklaşık 7 puan artırmış.

***Dış politikayı başarılı bulanların oranı yüzde 32,1’den 35,8’e yükselmiş.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini destekleyenlerin oranı 4 puan artarak yüzde 58,1’e ulaşmış...

Her 100 kişiden 56’sı, hükümetin komşularla sıfır sorun politikasının başarılı şekilde uygulanmadığını...

74’ü anayasa reformu gerektiğini...

49,6’sı da yargının siyasallaştığını söylemiş!

66,2’si ise Türkçe dışında bir dille eğitime karşı çıkmış.

Kadına “gerekli sebep altında şiddet uygulanabilir” diyenler, yüzde 6,8’miş...

46,7’si Türkiye’nin iyiye, 25,3’ü de kötüye gittiğini söylemiş. “Değişmiyor” diyenlerin oranı yüzde 28’miş...

***Bu araştırmayı böyle uzun, uzun yayınlamamın tek nedeni var:

İçinde yaşadığımız toplum bu!

Kimileri “etnik köken”le “din”i karıştıracak kadar cahil; ama...

Herkesin her konuda fikri var!

Herkes sorulan her soruya yanıt veriyor, politik safını gayet net bir şekilde belirliyor!

Düşünün lütfen; araştırmayı yapan üniversite görevlileri katılımcılara, “Günde kaç gazete okuyorsunuz, haber kanallarını ve internette haber sitelerini izlemeye kaç dakika ayırıyorsunuz” gibi sorular sorsa, acaba sonuç ne çıkardı?

***Söylemek üzücü ama... Bilgisi olmadan, fikri olan bir toplum olduk!

Bu anket, bunun göstergesidir...

*****GÜNÜN SORUSU

Dünyada ekonomik kriz devam ediyor ve yatırımcılar yatırım yapmaya korkuyor. Milyarlarca dolarlık nükleer santral ihalesinde olduğu gibi, 6 milyar dolarlık üçüncü köprü ihalesine de dünyadan tek bir şirket dahi teklif vermedi. Bunun üzerine bizim hükümet, bu projeyi milletin cebinden hayata geçireceğini açıkladı. Soru Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker’den iktidara:

Dünyadaki tüm dev inşaat şirketleri bu dev fırsatı (!) kaçıracak kadar aptal mı? Yoksa bu zamanda öz kaynaklarımızla böyle bir işe kalkıştığımız için biz mi çok akıllıyız?

 

(GazeteVatan)

Mustafa MUTLU | Tüm Yazıları
Hits: 962