HSYK: OHAL'lik bir durum yok

~ 13.01.2012, Ertuğrul ÖZKÖK ~

ÖNCEKİ günkü yazımın başlığı şöyleydi:

“İstanbul’da OHAL mi ilan edildi?”

 Birbiri ardına kurulan özel yetkili mahkemelere bakan insanların artık “İstanbul’da Olağanüstü Hal mi ilan edildi” diye şakalar yaptığını yazmıştım.
Buna örnek olarak da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 12 normal Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğunu, buna karşılık aynı bölgede 9 özel yetkili mahkemenin kurulduğunu yazmıştım.
Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu yazından dolayı bir açıklama göndermiş.
O 9 MAHKEMEYE 14 İL BAĞLI
-  “İstanbul Adliyesi’nde CMK 250. Maddesi ile görevli (özel yetkili mahkeme) 9 tane Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır.” 
-  “Bunların yargı çevresi içinde İstanbul başta olmak üzere, Balıkesir, Bandırma, Burhaniye, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Tekirdağ, Çorlu, Yalova ACM’leri (ağır ceza merkezleri) ve bağlı bulunan ilçeler bulunmaktadır.” 
-  “İstanbul Adliyesi’ndeki (CMK 250. Maddesi ile görevli özel yetkili mahkeme) Ağır Ceza Mahkemelerine 2010 yılı içinde toplam 4440 iş gelmiştir.” 
-  “CMK 250. Maddesi ile görevli olan Ağır Ceza Mahkemelerinden (özel yetkili mahkemelerden) 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 15.07.2011 tarihinde faaliyete başlamış olup bu mahkemelere de 2011 yılında 232 iş gelmiştir.”
BÜTÜN İSTANBUL’DA 37 AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
-  “Diğer taraftan İstanbul Adliyesi’nde (Çağlayan) 12, Bakırköy Adliyesi’nde 15, Silivri Adliyesi’nde 1, Kadıköy, Üsküdar ve Kartal Adliyelerinde 3’er olmak üzere 37 tane Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır.” 
-  “Ayrıca Bakırköy, Çağlayan Adliyelerinde 2, Üsküdar Adliyesi’nde 1 olmak üzere, 5 tane olan Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri de dikkate alındığında İstanbul ilinde 42 tane Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır (Normal ağır ceza mahkemesi). Bu mahkemelere 2010 yılında toplam 30912 iş gelmiştir.”
“Haber ve yoruma konu olan İstanbul Adliyesi’ndeki (CMK 250. Maddesi ile görevli) Ağır Ceza Mahkemeleri, yargı çevresi içinde olan il ve ilçelerde bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri ile (toplam 65 tane) karşılaştırılacak olursa 2010 yılında CMK 250. Maddesi ile görevli Ağır Ceza Mahkemelerine toplam 4440 iş gelirken diğer Ağır Ceza Mahkemelerine 45.608 iş gelmiştir.”
NORMAL MAHKEMELERE GELEN İŞ 10 KAT FAZLA 
-  “Yukarıda izah ettiğimiz üzere 2010 yılı verilerine göre CMK 250. Maddesi ile görevli Ağır Ceza Mahkemelerine gelen iş sayısının 10 katından fazlası yargı çevresinde bulunan diğer Ağır Ceza Mahkemelerine de gelmektedir.”
-  “Dolayısıyla yargı çevreleri de dikkate alındığında, İstanbul’da bulunan CMK 250. Maddesi ile görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin sayısı ile ilgili olarak diğer Ağır Ceza Mahkemelerinden farklı bir durum söz konusu değildir.”
Bir açıklama da Latif’in karikatürüne göndermeli
-  HÂKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun açıklamasını yanda okudunuz...
Ben böyle “iş sayısı” üzerinden kantitatif bir değerlendirme yapabilecek kadar uzman değilim. Bu rakamları, konunun uzmanlarına, Türkiye’deki hâkim ve savcıların değerlendirmesine bırakıyorum.
-  Vatandaş olarak gördüğüm tablo şudur: 
Bir zamanlar askeri dönemin simgesi olarak gördüğümüz DGM’lerin yerini bugün özel yetkili mahkemeler almıştır. Türkiye “olağandışı yargılamaların” neredeyse olağanlaştırıldığı bir dönemi yaşamaktadır. 
-  Bunları sadece ben söylemiyorum. 
Bütün dünyanın gözü artık bu olağandışı yargılama sistemine çevrildi. 
Bu mahkemelerde hukuk kurallarının tam olarak işlediğini iddia eden var mı bilmiyorum.
HSYK üyelerine naçizane olarak, şu son bir hafta içinde dış basında yayınlanan yazılara bir göz atmalarını tavsiye edeceğim.
-  Sedat Ergin 2 gün üst üste Avrupa Birliği İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’in raporunu yazıyor.
Raporda özel yetkili mahkemelerin hâkim ve savcıları için çok ağır ifadeler var. Sadece şunu alıntılamakla yetineceğim.
“Hâkimler iddianameleri okumadan tutukluluk kararları veriyor.” 
Benim OHAL benzetmem, şaka yollu söylenmiş bir şeydi. Ama bu sözler ciddi. 
O yüzden merak ediyorum, şaka yollu bir benzetmeye karşı bu kadar hassas davranan HSYK, acaba bu iddialara ne diyecek? 
-  Hadi onları da bir kenara bırakalım. Türkiye’de en liberal kesimlerde bile şikâyetlerin ayyuka çıktığının farkında değiller mi? 
-  Son nokta: 
Durumun ne olduğunu en güzel dün Latif Demirci’nin karikatürü anlatıyordu.
Karikatürde vatandaşın biri, meyhane açmış ve adını da şöyle koymuş:
“Özel yetkili meyhane...”
-  Türkiye’de ve dışarıda, sayısı giderek artan insan, özel yetkili mahkemeleri HSYK kadar “olağan” karşılamıyor.
Ne yazık ki, “Türkiye artık özel yetkili mahkemeler tarafından yönetiliyor” izlenimi hızla yayılmaktadır. 
-  Yine sayısı giderek artan insan şuna inanıyor:
Özel yetkili yargılamalar, Türkiye adalet tarihine övünülecek bir dönem olarak geçmeyecek.
Allah ömür verirse hepimiz göreceğiz.
 
(Hürriyet)
Ertuğrul ÖZKÖK | Tüm Yazıları
Hits: 1157