Değişen Zaman, Değişmeyen İntikam Politikaları

~ 03.01.2012, Emre KONGAR ~

En kötü iktidarlar, zamanın akışına ayak uydurmayan, zamanla zıtlaşanlardır:

Zamanı durdurmak isteyenler

Zamanı geri götürmek isteyenler

Zamanı hızlandırmak isteyenler

Zamanı sıçratmak isteyenler

Hem yönettikleri insanlara büyük kötülükler yapar

Kan döker, baskı uygular, ocak söndürür, insanlık suçu işler

Hem dostlarını, müttefiklerini, rakiplerini, düşmanlarını aynı kötülüklerin içine çeker

Hem de kendileri, sonunda iktidarı kaybederler!

Tarih bu tür iktidarların marifetleriyle doludur.

İnsanlık:

Zamanın ruhuna uyum sağlamayan

Sağlamak istemeyen

Onu yönetmeye kalkan

Kendini dev aynasında gören

Gücünü abartan

İnsanların, toplumların evrensel gelişme çizgilerini sorumsuzca değiştirmeye çalışan

Ve bunun için tonlarca kan ve gözyaşı döken iktidarlardan çok çekmiştir!

***

Klasik söylemdir:

Dün bugünü, bugün yarını belirler!

Ama bugünüyaşarkendünedönmek isteyen ya da yarınıbugünden yaşamak isteyen iktidarlar yüzünden insanlık büyük ıstıraplar çekmiştir.

Düneyatırım yapan politikacılar ve iktidarlar, nebugünüyaşayabilir ne de yarınahazırlık yapabilir

Çünkü zaman durmaz, zamanın ruhuaffetmez:

Başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan, bu politikacıların hakkından kendi yaptıkları hatalar gelir!

Ne yazık ki bu arada ocaklar sönmüş, binlerce, milyonlarca insanın hayatı kaymıştır.

***

İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuzamanın gerisinde kalmış olanyani dünü yaşayan bir imparatorluktan, zamanın ruhunauygun, yani bugünüyaşayan bir devlete geçişi amaçladığı için başarılı olmuştur.

Atatürk Devrimleri, zamanın ruhunauygun olduğu, ülkeyi bugünetaşıdığı için

1923-1945 arasında, 22 gibi yıl kısacık bir zaman diliminde, kullardan oluşan bir din-tarım imparatorluğunu, vatandaşlardan oluşan laik ve demokratik bir cumhuriyet haline dönüştürebilmiştir.

***

Demokrat Parti, zamanın ruhunauygun olarak, seçimle, dünyada eşi olmayan bir biçimde, mutlak yönetici İnönünün demokratik devrimiyle, iktidara gelmiştir.

Ama zamanın ruhunuiyi kavrayamadığı, çoğulcu demokrasiyi özümlemediği ve çoğunluk diktatörlüğü biçiminde yorumladığı, bugünüdeğil, dünüyaşadığı

Bütün politikalarını dünkütek parti uygulamalarını örnek alarak oluşturduğu, iktidar sarhoşluğu ve intikam duygusuyla gözü karardığı için başarısız olmuştur.

***

Günümüzde, zamanın ruhu, demokrasi ve insan haklarıdır!

Bugün, bize daha geniş özgürlükler, daha geniş katılımcılık ve daha adil bir toplum yönünü işaret etmektedir.

Zamanın ruhunauygun olarak demokrasi (ve elbette onun önkoşulu olan laiklik) ile insan hakları ekseninde politikalar oluşturmak yerine

Dünüyaşamak

Yüzleşmeadı altında intikamcıpolitikalar oluşturmak

Onlar da böyle yapmıştı, şimdi sıra bizde demek

Sadece günümüzü ifsat etmekle kalmaz, geleceğimizi de karartır!

(Cumhuriyet)

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1464