HSYK Başkanvekili'nden mesaj var

~ 14.09.2011, Sedat ERGİN ~

Geçen cumartesi günü bu köşede yayımlanan “HSYK Şikâyetler Karşısında Adil mi?” başlıklı yazım için HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’den ayrıntılı bir açıklama aldım.

Yazım özellikle Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcıların bu dosyadan alınmalarından sonra çıkan tartışmaları değerlendirirken kamuoyunda HSYK’nın hâkim ve savcılar hakkındaki şikâyetlerle ilgili işlemlerinde “seçici davrandığı” yolunda bir izlenimin bulunduğunu belirtiyordu. Yazı, ayrıca yapılan şikâyet başvurularına yanıt verilmediği yolunda avukatlardan gelen şikâyetleri aktarıyordu. 
SEÇİCİ  DAVRANMIYORUZ
Ahmet Hamsici, açıklamasında “HSYK’nın kendisine ulaşan her şikâyet dilekçesini titizlikle incelediğini ve objektif olarak gereğine tevessül ettiğini” belirterek, şöyle diyor:
“HSYK, iddia edildiği gibi şikâyetler karşısında seçici davranmamaktadır. Kurulumuzun resmi internet sitesinde her ay yayımlanan ‘Hâkim Savcı Şikâyet Bürosunun Aylık Faaliyet Raporu’ incelendiğinde de durumun böyle olduğu daha net bir şekilde anlaşılacaktır.”
Bu ifade üzerine HSYK’nın internet sayfasına girerek Şikâyet Bürosu’nun temmuz ayı aylık faaliyet raporunu inceledim. Burada yer alan tabloya göre temmuz ayında büroya bir önceki aydan toplam 2568 dosya devredilmiş, ayrıca 339 yeni dosya gelmiş.
HSYK, bu şikâyetlerden toplam 481 dosyayı sonuçlandırmış. Bunlardan 65 dosyada gelen şikâyetlerin “işleme konulmamasına”,
18 dosyada ise “inceleme izni verilmesine” karar verilmiş. İncelemeden bir sonraki
soruşturma aşamasına geçişe baktığımızda,
8 dosyada “soruşturma izni verilmesi”,
21 dosyada ise “soruşturma izni
verilmemesi” kararı çıkmış. 369 dosya ise “diğer” (işlemler) faslında yer alıyor.
HER ŞİKÂYETE YANIT VERİLİR
Hamsici, “HSYK hâkim ve savcılarla ilgili şikâyet dilekçeleri, ilgili birimlere intikal ettiği anda işleme konulduğunu ve yapılan inceleme ya da soruşturma sonucunun şikâyetçiye tebliğ edildiğini” de vurguluyor.
Başkanvekili, bu çerçevede avukat Celal Ülgen’in “HSYK’ya başvurularının tekine bile yanıt verilmediği, başvuruların askıda bırakıldığı” yolundaki iddialarının da “gerçekle bağdaşmadığını” belirtiyor.
Hamsici, kayıtlar üzerinde yaptıkları incelemeye göre Ülgen’den 6 değil 4 başvuru geldiğini, bunlardan üçünün eski HSYK’ya yapıldığını, sonuncusunun ise geçen hafta 5 Eylül tarihinde kurula intikal ettiğini belirtiyor. Hamsici’nin verdiği bilgiye göre bu 4 dosya üzerinde şu işlemler yapıldı:
m Ülgen’in 17.3.2010 tarihli başvurusu üzerinde yapılan inceleme sonucunda şikâyetin “işleme konulmasına yer olmadığına” karar verildi ve bu durum 3 Ağustos 2010 tarihinde avukata tebliğ edildi. Ülgen, dün yaptığımız görüşmede bu tarihli yazıyı aldığını kabul etti.
m Aynı avukatın 31.8.2009 ve 5.5.2010 tarihli dilekçeleri müfettişler tarafından incelemeye alındı, ancak HSYK 3’üncü Dairesi’nin 1 Temmuz 2011 tarihli kararıyla “soruşturma izni verilmesine gerek olmadığına” karar verildi. Hamsici, açıklamasında, bu konuda hazırlanan bilgi yazılarının “avukatlara tebliğ edilme aşamasında bulunduğunu” belirtiyor. Yani yanıtlar henüz postaya verilmemiş.
m Ülgen’in 22 Ağustos 2011 tarihli dilekçesi ise 5 Eylül tarihinde kurul evrak bürosuna  gelmiş. Hamsici, “dilekçenin en kısa zamanda gereğinin takdir ve ifası için 3’üncü Daire gündemine alınacağını” söylüyor.
HSYK’nın bu açıklamasına karşılık, Celal Ülgen, kurula 3 Şubat 2011 tarihli bir dilekçe daha gönderdiğini, ayrıca kendi bürosundan  avukat Hüseyin Ersöz’ün büro antetli kâğıtla gönderdiği 30.9.2009 tarihli dilekçenin de açıklamasında telaffuz ettiği 6 sayısının içinde yer aldığını belirtiyor.
İNCELEME ZAMAN ALABİLİYOR
Ahmet Hamsici, “şüphelilerle ilgili ifadelerin alınması, tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması şikâyetin mahiyetine göre uzun zaman alabildiğinden 30 gün içerisinde değil inceleme ve soruşturma sonunda ilgilisine tebligat yapıldığına” da dikkat çekiyor. 
HSYK Başkanvekili’nin kurulla ilgili eleştiri ve şikâyetler karşısında gösterdiği duyarlılık ve iddiaların hepsine detaylı bir şekilde yanıt vermesi kamuda hesap verebilirlik ilkesi ve inandırıcılık açısından önemsenmesi gereken bir tutumdur.

 

(Hürriyet)

Sedat ERGİN | Tüm Yazıları
Hits: 1731