CHP'nin Kimliği

~ 02.09.2011, Tevfik KIZGINKAYA ~
İdeolojiler, partilerin siyasi kimliklerinin temelidir. Partiler, ideolojileri temelinde politikalarını ve hedef kitlelerini belirler ve örgütlenirler. İdeolojik birliktelik, örgütsel bütünlüğü, disiplini ve gücü yaratır. İdeoloji yerine kişiler temelinde örgütlenen partiler ise kişilerin ömrü kadar yaşar. Kurumsallaşamaz, politika üretemez, halka güven veremez ve iktidar da olamaz.
Seçim sonuçları ile beraber CHP içinde başlayan siyasi kimlik tartışmaları CHP’ne umut bağlayanları umutsuzluğa itmekten başka bir sonucu getirmeyecektir. Bu tartışmalarda öne sürüldüğü gibi CHP, ne sadece bayrağında altı ok olan tarihi bir partidir, ne sadece sosyal demokrat bir partidir, ne de siyasi kimliğini arayan bir partidir.
CHP bir ideoloji partisidir. Çünkü:
1.      Köklerinde, ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık mücadelesi vardır.
2.      Emperyalist işgale karşı TBMM’de demokrasinin kuralları ile Kurtuluş savaşı veren tek siyasi yapıdır. Antiemperyalisttir.
3.      TBMM’de demokrasinin kuralları ile cumhuriyet ilan ederek devlet kuran tek siyasi partidir. Devrimcidir.
4.      Bayrağındaki altı ok, demokratik laik cumhuriyetin ve sosyal hukuk devletinin temel ilkeleridir.
CHP ideolojisinin temelinde;
-          Katılımcı ve sivil toplumcu bir demokrasi yönetimi olan Cumhuriyetçilik,
-          İnanç ve etnik temelde ayrımcılık yapmadan herkesi, ulusun eşit haklara sahip bireyleri olarak kabul eden Milliyetçilik,
-          Demokrasi ilkesini tanımlayan Halkçılık,
-          Sosyal hukuk devleti temelinde dengeli, sağlıklı ve huzurlu bir topluma ulaşmada devleti kurumsal bir çatı olarak gören Devletçilik,
-          İnançlara saygılı, ama dinin siyasal ya da kişisel çıkarlara alet edilmesine engel olan Laiklik,
-          Ulusun çıkarı doğrultusunda değişen koşullara en çağdaş ve en ileri çözümleri üretmek olan Devrimcilik olduğu için CHP, Kemalist- Atatürkçü bir partidir.
CHP ideolojisinin temeli olan bu ilkelerin, sosyal demokrasinin everensel ilkeleri olan;
Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma, Barış, Emeğin yüceliği, Hukukun üstünlüğü, Dengeli kalkınma, Gönenç, Doğanın ve çevrenin korunması ilkeleri ile örtüştüğü için CHP, Sosyal demokrat bir partidir.
Sonuç olarak CHP’si, tarihsel kimliğe sahip, tam bağımsızlık ve ulusal egemenlikten yana, antiemperyalist ve devrimci bir ideolojinin partisidir. CHP’li olmak bireysel değil toplumsal, ulusal ve evrensel düşünmeyi gerektirir.  Ben değil BİZ olabilmeyi gerektirir.
Bugün, CHP’liyim diyen herkesin, kişisel çıkar ve beklentilerin ötesinde, tarihimize, ulusumuza ve geleceğimize karşı olan sorumlulukla CHP ideolojisi temelinde bir araya gelmesi ve ortak akla ulaşmanın çabası içinde olmaları gerekmektedir.
 
Tevfik Kızgınkaya
07.07.2011
Tevfik KIZGINKAYA | Tüm Yazıları
Hits: 2352