Yanıt Bekleyen Sorular

~ 28.08.2011, Öztin Akgüc ~
“Kürt sorunu”, PKK saldırıları, alınan önlemler, çözüm önerileri konusunda, açık oturumlarda “güvenlik uzmanlarını”, “strateji uzmanlarını”, öğretim üyelerini, yazarları dinlemeye, bu konulardaki köşe yazılarını, yorumları okumaya, anlamaya çalışıyorum. Benim gibi algılaması geç ve sınırlı olan başka vatandaşlar da olabilir. İsteğim, benim gibi vatandaşların da anlamalarını kolaylaştıracak şekilde bazı soruların yanıtlanması. Kafamda oluşan, net olarak anlayamadığım konuları, sorularla açıklamaya çalışayım.
***
- Kürt sorunu nedir? Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt sorunudur” tanısından sonra “Kürt sorunu” ifadesi genel kabul gördü ama ben sorunu, nedenlerini, kaynaklarını ve niçin en önemli olduğunu kavrayamadım.
Bu soru üzerine biraz daha ışık tutulsa, belki ben de benim gibiler de anlayabilir.
- PKK ile “Kürt sorunu” arasındaki ilişki nedir? PKK’nin amacı nedir? Boşuna adam öldürmek için kanlı eylemler, terör yapılmaz.
- PKK, bağımsız Kürdistan amacının silahlı militan örgütü mü, gerilla grubu mu, bağımsızlık savaşçısı mıdır? Yoksa uluslararası bir terör örgütü müdür? Emperyal güçlerin Ortadoğu’da önemli taşeronlarından biri midir? PKK nedir?
- PKK, kampları ile Kuzey Irak’ta yerleşik olduğuna ve Kuzey Irak da ABD kontrolünde olduğuna göre, ABD denetiminde bir bölgede PKK varlığını nasıl korumakta, faaliyetini sürdürebilmektedir?
- ABD’nin daha sonraları, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) diye anılan Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) 1970’li yıllarda hazırlanmaya başlandığı bilindiğine göre, 80’li yılların başlarında gündeme gelen PKK eylemleri ve “Kürt sorunu” ile ABD’nin BOP uygulaması arasında bir ilişki, organik bağ var mıdır?
***
- Kuzey Irak’ta yerleşik PKK, lojistik desteği nasıl, nereden, kimlerden almaktadır?
- Kuzey Irak’ta silah sanayisi gelişmediğine, Kandil Dağı da bir silah üretim merkezi olmadığına göre, PKK’ye silahları kim vermekte veya satmaktadır?
- Silahlı güç beslemek, eğitmek, donatmak finansman gerektirir. PKK’nin finansmanı nasıl sağlanıyor? Sakın uyuşturucu trafiğinden yanıtını vermeyin, iyice komik duruma düşmeyin.
- PKK konusunda Türkiye ile ABD bilgi, istihbarat paylaşımı yaptığı halde, neden hep bizim gençlerimiz pusuya düşürülmektedir?
- PKK, uluslararası bir niteliğe sahip ise içlerinde Iraklı, Suriyeli, İranlı hatta Ermeni asıllı öğeler bulunuyorsa, Güneydoğu’da alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler, proje, program uygulaması ile sorun nasıl çözülebilecektir?
Konu tartışılırken, bunlar ve benzeri sorular genellikle oturumu yönetenler tarafından gündeme getirilmiyor, konunun uzmanları (!), strateji uzmanları (!) tarafından açılım, demokratikleşme, barış, Güneydoğu’da toplumsal amaçlı projeler, kan dursun sözleri, genel ifadeleri altında somut, nesnel tanılar yapılmadan konular, sorular geçiştiriliyor.
***
Ortada bir sorun varsa, önce nedenleri konusunda doğru tanı koymak gerekir. Eğer karşınızda çokuluslu emperyal güçler tarafından desteklenen bir örgüt, emperyal güçlerin tahriklerine kapılmış kitleler varsa, anayasa değişikliği, açılım, Güneydoğu kalkınma projeleriyle olayları önleyemeyiz. Dış destekli taşeron bir örgüt olay çıkarmayı sürdürür. Silah gücü ile bir şeyler koparmaya çalışan, bunu bir yöntem olarak benimsemiş bir örgüte karşı, benzer yollarla sorun çözülür önerisi, ödün vermek, ilk aşamada özerklik, ikinci aşamada emperyal güçler denetiminde bir devleti kabul etmek yolunu açar.
Genel lafları bırakıp, olaya doğru teşhis koymak, karşı tarafın ne amaçladığını bilmek, kullandığı yöntemlerle karşılık vermek gerekir. Açık oturumlarda uzmanların (!) strateji geliştirenlerin (!) genel laflar yerine, bizim gibi sade vatandaşların da kafalarında çöreklenen sorulara yanıt aramaları yararlı olur.

(Cumhuriyet 28.08.2011)

Öztin Akgüc | Tüm Yazıları
Hits: 1079