Şirket Kuranlar Dikkat... Potansiyel Vergi Numaraları Artık Mersiste

~ 07.03.2016, Yeni Yaklaşımlar ~

Potansiyel Vergi Numaraları Mersiste

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca,
Sayın Üyemiz,

 

 

 

1) 29.02.2016 tarihinden önce MERSİS sistemi üzerinden şirket sözleşmelerini

hazırlayıp onaya gönderen kullanıcıların eskiden olduğu gibi vergi dairelerinden

potansiyel vergi numaraları almaları gerekmektedir.

2) 29.02.2016 tarihinden önce MERSİS sistemi üzerinden şirket sözleşmelerini

hazırlayıp onaya gönderen ve çeşitli nedenlerle değişiklik yapılması için red edilerek

29.02.2016 tarihinde veya daha sonraki bir tarihte tekrar onaya gönderen

kullanıcıların da, eskiden olduğu gibi vergi dairelerinden potansiyel vergi numaraları

almaları gerekmektedir.

3) 29.02.2016 tarihinden itibaren şirket sözleşmelerini MERSİS üzerinden hazırlayıp

onaya gönderen kullanıcılar ise, kuruluşuna teşebbüs edilen şirketler için potansiyel

vergi numaralarını vergi dairelerine gitmeden sistem üzerinden alabileceklerdir.

Ticaret Sicil Müdürlüğüne bu vergi numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

saygılarımızla.

İTO

 

Hits: 414