Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü Yeniden Belirlendi

~ 08.07.2011, Yeni Yaklaşımlar ~

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 11.04.2011 tarih, 14 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 12.05.2011 Perşembe günü saat: 09.15’da 307 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Hasan Gerçeker’in Başkanlığında toplandı.

Devamı İçin TIKLAYIN

Hits: 4473